Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Workshops LOCK-congres Trauma en Veerkracht #2

WORKSHOPPROGRAMMA

Tijdens het congres kunt u twee workshops bijwonen. De eerste workshopronde vindt plaats in de ochtend van 11.30 – 12.45. De tweede workshopronde in de middag van 15.00 – 16.15. U kunt kiezen uit onderstaand aanbod.
Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Ronde 1

1. Snelle opvang na seksueel misbruik, door Aafke Scharloo.
In deze workshop wordt het Het SOS- Snelle Opvang na Seksueel misbruik programma gepresenteerd.
Het ontdekken van seksueel misbruik is een stressvolle gebeurtenis voor alle betrokkenen. Seksueel misbruik is vaak een van de meest ingrijpende ervaringen in het leven van slachtoffers en hun naasten. Het gaat vaak gepaard met intense gevoelens van machteloosheid, verwarring en isolement. Onderzoek laat zien dat psychologische eerste hulp een effectieve manier is om mensen onmiddellijk na een overweldigende ervaring op te vangen en te helpen om te gaan met hun gevoelens van verwarring en machteloosheid en de bijbehorende vaak heftige stressreacties. Dit helpt mensen hun veerkracht te vergroten en verkleint de kans op het ontstaan van traumagerelateerde problemen op langere termijn.
In Nederland is Psychologische eerste hulp nog geen gemeengoed. Hierdoor blijven kinderen en hun families onbedoeld langer dan nodig verstoken van hulp op een vroeg moment. Het SOS-programma is een heel praktisch uitgewerkt eerste hulp programma voor kinderen en jeugdigen en mensen met een verstandelijke beperking. Het kan gemakkelijk aangepast worden aan verschillende leeftijden en niveau’s van functioneren.

Aafke Scharloo is klinisch psycholoog met specialistische expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, mishandeling en trauma. Ze adviseert instellingen, therapeuten, ouders en jongeren zelf in het omgaan met deze problematiek. Ze is co-auteur van het boek: SOS; Snelle Opvang na Seksueel Misbruik van mensen met een verstandelijke beperking.

2. De Kracht van Creativiteit in het werken met getraumatiseerde doelgroepen, door Anne van den Ouwelant.
Een workshop voor professionals die met kinderen en jongeren uit conflictgebieden of andere traumatiserende situaties werken en die benieuwd zijn naar de kracht van non-verbale activiteiten. Wat doet creativiteit in het brein? Wat kun jíj doen met creativiteit in jouw omgang met deze kinderen en jongeren? Hoe kunnen non-verbale opdrachten ondersteunend en versterkend werken? Een introductie-workshop vol input, interactie en zelfervaring!

Anne van den Ouwelant is trainer in Trauma Ondersteuning & Kunstzinnige Therapie, zowel in Nederland als in verschillende (post)conflictgebieden. Zij is psychotrauma consultant, kunstzinnig Therapeut, cultureel Antropoloog en project-ontwikkelaar.
Sinds 2010 ontwikkelt Anne psychosociale projecten in (post)conflictgebieden en traint zij lokale hulpverleners op het gebied van trauma-sensitief werken. In 2014 heeft zij haar eigen onderneming opgezet van waaruit zij in Nederland en in het buitenland individuele psychotrauma-begeleiding aanbiedt alsmede trainingen in traumasensitief werken en masterclasses in trauma en kunst.

3. Systeemgericht werken bij complex trauma, door Danny de Bakker & Caroline Dierkx (Sterk Huis).
Sterk Huis werkt al jaren met complex getraumatiseerde kinderen en hun ouders. Doordat Sterk Huis zowel vrouwen- en mannen hulpverlening, jeugdhulpverlening als gezinshulpverlening onder 1 dak heeft, maakt dat er goed systemisch gewerkt kan worden aan het doorbreken van de intergenerationele overdracht die zo vaak wordt gezien bij deze doelgroep.
De methode Slapende Honden is in Sterk Huis volledig geïmplementeerd en geeft goede handvatten om deze complexe doelgroep te behandelen. Motivatie is altijd een lastig onderdeel van de behandeling bij zowel ouders als kinderen. De workshop geeft tips en handvatten voor het motiveren van het gezin voor traumabehandeling en laat zien wat de resultaten kunnen zijn van de Slapende Honden behandeling binnen het residentiele (jeugdzorg)werkveld.

Danny de Bakker heeft ruime ervaring met de behandeling van vroegkinderlijk chronisch getraumatiseerde kinderen en hun gezinnen in de residentiele jeugdzorg. Danny werkt als GZ-psycholoog en EMDR therapeut bij Psychotraumacentrum Sterk Huis. Daarnaast verzorgt ze voor ICTC (Institute for Chronically Traumatized Children) trainingen/lezingen op het gebied de behandeling van vroegkinderlijk chronisch trauma.
Caroline Dierkx heeft jarenlange ervaring met de behandeling van vroegkinderlijk chronisch getraumatiseerde kinderen en hun gezinnen in de kinder- en jeugdpsychiatrie en Infant Mental Health. Caroline werkt momenteel als GZ-psycholoog bij Psychotraumacentrum Sterk Huis. Daarnaast verzorgt ze voor ICTC (Institute for Chronically Traumatized Children) en haar eigen praktijk (Praktijk073) nationaal en internationaal trainingen/lezingen op het gebied van trauma en hechting.

4. Neutraal is niet aan de orde. Systeemcoaching van een team dat een antwoord zoekt op huiselijk geweld door Peter Adriaenssens
Prof. Peter Adriaenssens (63) is kinder- en jeugdpsychiater, hoofddocent jeugdpsychiatrie Katholieke Universiteit Leuven, kliniekhoofd Jonge Tieners Kliniek Universitaire Ziekenhuizen Leuven, oprichter en directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, een centrum voor vroegdetectie en therapie bij kindermishandeling. Hij is hoofdopleider postgraduaat Traumapsychotherapie faculteit psychologie, en opleider systeemtherapie aan de facultaire opleidingsgroep Context.

5. Geef kinderen met een trauma een gezin en steun ze maximaal, door André Bolks.
Als gezinshuisouder neemt André je mee in het dagelijkse leven van kinderen met trauma. De mooie momenten en pijnlijke. André combineert het dagelijks leven met methodische inzichten. Praktische voorbeelden over het gebruik van de Bouwstenen voor hechting van Truus Bakker. Hoe je Video Interactie Begeleiding in kunt zetten om hechting te versterken. De stress en druk waar ouders en eigen kinderen mee te maken krijgen en een pleidooi voor een sterke samenwerking tussen school, gezin en professionals. Dit alles in een interactieve workshop. Aan het eind ga je naar huis met verhalen uit het dagelijks leven, gecombineerd met inzichten voor je eigen praktijk.

André Bolks is 7 jaar gezinshuisvader en leeft met zijn gezin samen met kinderen met een trauma. Als leerkracht is hij werkzaam in het basisonderwijs. En al vele jaren deelt hij zijn ervaringen via zijn blog op www.gezinshuisvader.nl en geeft hij trainingen aan schoolteams over ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’. Ook geeft hij aan ouders en professionals de cursus ‘Leven met getraumatiseerde kinderen’. In alles combineert hij de theorie met de praktijk van alle dag.

6. PTSS bij kinderen als gevolg van vechtscheiding, door Margreet Visser
Margreet Visser is Klinisch psycholoog bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem.
Margreet heeft haar hele carrière gewerkt met mensen die in hun kindertijd getraumatiseerd zijn geraakt. Daar waar het behandelaanbod onvoldoende is ontwikkeld of onvoldoende is onderzocht, zoekt zij naar mogelijkheden en oplossingen voor nieuwe methodieken, of verbeteringen in het bestaande aanbod. Zij is werkzaam als psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en onderzoeker. Samen met het team van het KJTC heeft zij onder andere de HORIZON-methodiek bij Ruzie en Geweld in het Gezin uitgewerkt en gepubliceerd. Margreet Visser is een ervaren docent en supervisor, de thema’s diagnostiek en behandeling bij kindermishandeling; seksueel misbruik, geweld in het gezin, en vechtscheidingen zijn belangrijke expertise gebieden.

Ronde 2

7. Snelle opvang na seksueel misbruik, door Aafke Scharloo.
In deze workshop wordt het Het SOS- Snelle Opvang na Seksueel misbruik programma gepresenteerd.
Het ontdekken van seksueel misbruik is een stressvolle gebeurtenis voor alle betrokkenen. Seksueel misbruik is vaak een van de meest ingrijpende ervaringen in het leven van slachtoffers en hun naasten. Het gaat vaak gepaard met intense gevoelens van machteloosheid, verwarring en isolement. Onderzoek laat zien dat psychologische eerste hulp een effectieve manier is om mensen onmiddellijk na een overweldigende ervaring op te vangen en te helpen om te gaan met hun gevoelens van verwarring en machteloosheid en de bijbehorende vaak heftige stressreacties. Dit helpt mensen hun veerkracht te vergroten en verkleint de kans op het ontstaan van traumagerelateerde problemen op langere termijn.
In Nederland is Psychologische eerste hulp nog geen gemeengoed. Hierdoor blijven kinderen en hun families onbedoeld langer dan nodig verstoken van hulp op een vroeg moment. Het SOS-programma is een heel praktisch uitgewerkt eerste hulp programma voor kinderen en jeugdigen en mensen met een verstandelijke beperking. Het kan gemakkelijk aangepast worden aan verschillende leeftijden en niveau’s van functioneren.

Aafke Scharloo is klinisch psycholoog met specialistische expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, mishandeling en trauma. Ze adviseert instellingen, therapeuten, ouders en jongeren zelf in het omgaan met deze problematiek. Ze is co-auteur van het boek: SOS; Snelle Opvang na Seksueel Misbruik van mensen met een verstandelijke beperking.

8. Hoe eerder, hoe beter! Door Iva Bicanic.
Voorheen liepen acute verkrachtingsslachtoffers in Nederland tegen een versnipperd systeem aan met professionals die onvoldoende expertise hebben, wachttijden hanteren en onnodig vaak vragen naar ‘wat er is gebeurd’. Aangetoond is dat slachtoffers hierdoor ontmoedigd raken en significant meer tijd nodig hebben voor psychisch herstel.

In deze workshop neemt Iva Bicanic je mee in de werkwijze van het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Hier werken politie en (medische) hulpverlening nauw samen in het belang van slachtoffers (0-100 jaar). Het CSG richt zich primair op acute slachtoffers van een verkrachting. De eerste week direct na een verkrachting biedt unieke kansen op medisch, psychologisch en forensisch vlak die daarna verkeken zijn. Het uitgangspunt is ‘zo goed en zo snel mogelijk met zo min mogelijk professionals’.

9. Slapende Honden? Wakker maken! Door Arianne Struik
Met de Slapende Honden methode, ontwikkeld voor deze kinderen, kan een analyse worden gemaakt van de mogelijk blokkades voor het kind en een gerichte stabiliserende behandeling worden ingezet om die blokkades op te ruimen en traumaverwerking mogelijk te maken. De Slapende Honden methode beschrijft interventies voor zowel medewerkers in de GGZ als jeugdzorgprofessional en gaat uit van een samenwerkingsmodel waarin een multidisciplinaire behandeling wordt vormgegeven. In deze workshop wordt geoefend met enkele interventies uit de Slapende Honden methode.

10. De Kracht van Creativiteit in het werken met getraumatiseerde doelgroepen, door Anne van den Ouwelant.
Een workshop voor professionals die met kinderen en jongeren uit conflictgebieden of andere traumatiserende situaties werken en die benieuwd zijn naar de kracht van non-verbale activiteiten. Wat doet creativiteit in het brein? Wat kun jíj doen met creativiteit in jouw omgang met deze kinderen en jongeren? Hoe kunnen non-verbale opdrachten ondersteunend en versterkend werken? Een introductie-workshop vol input, interactie en zelfervaring!

Anne van den Ouwelant is trainer in Trauma Ondersteuning & Kunstzinnige Therapie, zowel in Nederland als in verschillende (post)conflictgebieden. Zij is psychotrauma consultant, kunstzinnig Therapeut, cultureel Antropoloog en project-ontwikkelaar.
Sinds 2010 ontwikkelt Anne psychosociale projecten in (post)conflictgebieden en traint zij lokale hulpverleners op het gebied van trauma-sensitief werken. In 2014 heeft zij haar eigen onderneming opgezet van waaruit zij in Nederland en in het buitenland individuele psychotrauma-begeleiding aanbiedt alsmede trainingen in traumasensitief werken en masterclasses in trauma en kunst.

11. Geef kinderen met een trauma een gezin en steun ze maximaal, door André Bolks.
Als gezinshuisouder neemt André je mee in het dagelijkse leven van kinderen met trauma. De mooie momenten en pijnlijke. André combineert het dagelijks leven met methodische inzichten. Praktische voorbeelden over het gebruik van de Bouwstenen voor hechting van Truus Bakker. Hoe je Video Interactie Begeleiding in kunt zetten om hechting te versterken. De stress en druk waar ouders en eigen kinderen mee te maken krijgen en een pleidooi voor een sterke samenwerking tussen school, gezin en professionals. Dit alles in een interactieve workshop. Aan het eind ga je naar huis met verhalen uit het dagelijks leven, gecombineerd met inzichten voor je eigen praktijk.

André Bolks is 7 jaar gezinshuisvader en leeft met zijn gezin samen met kinderen met een trauma. Als leerkracht is hij werkzaam in het basisonderwijs. En al vele jaren deelt hij zijn ervaringen via zijn blog op www.gezinshuisvader.nl en geeft hij trainingen aan schoolteams over ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’. Ook geeft hij aan ouders en professionals de cursus ‘Leven met getraumatiseerde kinderen’. In alles combineert hij de theorie met de praktijk van alle dag.

12. PTSS bij kinderen als gevolg van vechtscheiding, door Margreet Visser
Margreet Visser is Klinisch psycholoog bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem.
Margreet heeft haar hele carrière gewerkt met mensen die in hun kindertijd getraumatiseerd zijn geraakt. Daar waar het behandelaanbod onvoldoende is ontwikkeld of onvoldoende is onderzocht, zoekt zij naar mogelijkheden en oplossingen voor nieuwe methodieken, of verbeteringen in het bestaande aanbod. Zij is werkzaam als psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en onderzoeker. Samen met het team van het KJTC heeft zij onder andere de HORIZON-methodiek bij Ruzie en Geweld in het Gezin uitgewerkt en gepubliceerd. Margreet Visser is een ervaren docent en supervisor, de thema’s diagnostiek en behandeling bij kindermishandeling; seksueel misbruik, geweld in het gezin, en vechtscheidingen zijn belangrijke expertise gebieden.

Meldt u hier aan.