Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Vlogs voor mensen met een verstandelijke beperking, hun professionals en hun ouders

Het Centrum Seksueel Geweld maakt vlogs voor mensen met een verstandelijke beperking, hun professionals en hun ouders.

‘Wat is seksueel misbruik? Wat kan helpen als je seksueel misbruikt bent? Wat kun je doen om je te beschermen tegen seksueel misbruik? Allemaal vragen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik. Op de website van het Centrum Seksueel Geweld en op haar YouTube-kanaal is vanaf deze maand speciaal voor deze doelgroep een serie vlogs te vinden. Ook zijn er vlogs beschikbaar voor professionals en ouders/naasten.

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking zijn de meest kwetsbare doelgroep als het gaat om seksueel misbruik. ‘Zij worden 3 tot 5 keer vaker slachtoffer van seksueel geweld dan mensen in de gewone populatie’, vertelt klinisch psycholoog en orthopedagoog Aafke Scharloo. Scharloo is expert op het gebied van seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking en geeft in de vlogs antwoord op de vragen van slachtoffers, professionals en ouders. Onderzoek geeft aan dat 61% van de vrouwen met een verstandelijke beperking seksueel is misbruikt. ‘Dat we nu met deze serie vlogs komen, is belangrijk’, zegt Scharloo. ‘Deze doelgroep maakt het vaker mee dan ieder ander. Dit terwijl er op preventiegebied helemaal niet zo veel voor ze is. Ze worden een beetje vergeten. Met deze vlogs hopen we een start te maken naar meer. Meer inhoud en meer aandacht voor deze doelgroep. Nu staan we erbij en kijken we ernaar. Dat moet anders.’

Tekst & Bron: https://www.centrumseksueelgeweld.nl/vlogs-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/