Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Samen sterk in de aanpak van kindermishandeling

Hoe stimuleren Nederlandse gemeenten het werken volgens de Wet meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling binnen onderwijs en kinderopvang?

Binnen dit landelijke project ontwikkelt het LOCK  i.s.m. o.a. de Universiteit Twente een handreiking voor gemeenten. Deze handreiking is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het op zetten van  nieuwe activiteiten die het werken volgens de Wet meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling binnen onderwijs en kinderopvang stimuleren.

De handreiking wordt opgesteld naar aanleiding van een verkennend onderzoek onder de 26 Veilig Thuis regio´s. Deelnemers aan het onderzoek hebben een online vragenlijst ingevuld. De grote meerderheid heeft de aanpak van kindermishandeling in het gemeentelijke beleid opgenomen. Het blijkt dat veel gemeenten met name geïnvesteerd hebben in het faciliteren van trainingen. Er werden weinig initiatieven gemeld die het aanstellen van een aandachtsfunctionarissen kindermishandeling faciliteren of stimuleren.  We gaan naar aanleiding van het onderzoek aan de slag met het ontwikkelen van de handreiking waarin we aandacht zullen besteden aan de goodpractices van de diverse gemeenten.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Annemieke Konijnendijk, a.a.j.konijnendijk@utwente.nl of Margreet Timmer, mtimmer@hetlock.nl

Voor eerdere berichtgeving over dit project lees: https://hetlock.nl/samen-sterk-in-de-aanpak-van-kindermishandeling/