Inloggen
Het Lock

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Vacature coördinator opleidingscentrum

Het Landelijk Opleidingscentrum aanpak Kindermishandeling (LOCK) is een zelfstandig onderdeel van Kenter Jeugdhulp, dat nauw samenwerkt met het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) van Kenter. Het LOCK organiseert deskundigheidsbevordering (trainingen, workshops), congressen en symposia gericht op de aanpak van kindermishandeling en de behandeling van getraumatiseerde kinderen.

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK) zoekt een resultaatgerichte:

 

Coördinator opleidingscentrum

24 tot 32 uur per week

Vacaturenummer 2017-94

Het LOCK

Effectieve aanpak van kindermishandeling vraagt om goede signalering, risicotaxatie en veiligheidsplanning, om een integrale en systeemgerichte aanpak, intersectorale samenwerking tussen professionals en om traumasensitief ondersteunen en behandelen waar dat voor het herstel van het kind (en het gezin) nodig is. Dit zijn dan ook thema´s in het opleidingsaanbod van het LOCK. Het LOCK biedt een gedifferentieerd aanbod aan deskundigheidsbevordering voor professionals werkzaam in diverse sectoren. Visie, expertise uit de praktijk en kennis uit wetenschappelijk onderzoek komen hierin samen.

Het LOCK is een zelfstandig bedrijfsonderdeel van Kenter Jeugdhulp en wordt aangestuurd door de manager van het Kinder- en jeugdtraumacentrum (KJTC) van Kenter. De coördinatie van het LOCK wordt uitgevoerd door twee zelfstandig werkende coördinatoren. Zij worden ondersteund door een opleiding assistent.

Kenter

Kenter Jeugdhulp biedt jeugdigen (0-23) én hun gezinnen in verschillende regio’s in Noord-Holland JGGZ, Jeugd- en Opvoedhulp en maatschappelijke opvang. Onze missie: met specialistische hulp de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en het gezin versterken, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Onze hulp onderscheidt zich van die van andere jeugdhulpaanbieders doordat we de expertise voor complexe(re) problemen in huis hebben. Hulp bieden we in het gezin, op school en in de wijk, maar als dat nodig is, ook op onze eigen locaties. We hanteren daar waar mogelijk, bewezen effectieve methoden, zetten de natuurlijke hulpbronnen rondom het gezin in en versterken die waar nodig.

Functie en profiel

Er is vanaf heden ruimte voor een nieuwe coördinator, die bij voorkeur goed is ingebed in het Noord- Hollandse netwerk. Hier is het bereik van het LOCK het grootst (Kenter en het KJTC werken immers vooral voor deze regio).  Hij/zij zal zich vooral op deze regio richten naast een coördinator die 16 uur werkt en met name op het landelijke netwerk gericht is. Van de nieuwe coördinator wordt verwacht dat hij/zij zelf initiatieven neemt en verbindingen legt met samenwerkingspartners, marktpartijen, docenten en ontwikkelaars. Daarom vraagt deze functie een bijzondere mate van zelfstandigheid, proactiviteit en doorzettingsvermogen. Onderlinge afstemming tussen de coördinatoren is van belang om de gezamenlijk opgestelde lijn vast te houden en samen in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Gezien de aard van de opdracht is tevens ondernemerschap vereist.

Je hebt een opleiding op HBO of WO-niveau en affiniteit met het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast heb je aantoonbare ervaring met het opzetten en runnen van complexe projecten, afdelingen en dergelijke. Werkervaring binnen een opleidingsinstituut, trainingsbureau of het onderwijs is een pre.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn divers. Ze omvatten de inhoudelijke ontwikkeling van opleidingen, organisatie van opleidingsactiviteiten en het bijhouden van actuele ontwikkelingen (welke thema’s zijn interessant voor professionals, welke nieuwe interventies, kennis of vaardigheden kunnen gedeeld worden). De coördinatoren werven nieuwe docenten op specifieke expertise, eigen opleidingsaanbod en doelgroep en onderhouden contact met de bestaande poule docenten middels het bespreken van evaluaties en het organiseren van intervisie bijeenkomsten zodat docenten ervaringen uit kunnen wisselen en hun vaardigheden en kennis verbreden. Tegelijkertijd moet er blijvend gewerkt worden aan de bekendheid van het centrum door een goed PR-beleid, het ontwikkelen van promotiemateriaal en de acquisitie door gesprekken met opdrachtgevers over vraag en aanbod, het schrijven van scholingsvoorstellen en het opstellen van offertes. De werkzaamheden omvatten ook praktische werkzaamheden, zoals de organisatie van de trainingen, het onderhouden van de contacten met docenten, zorg dragen voor accreditatie en het bijhouden van de website. Dit in nauw overleg met de opleiding assistent. Tot slot behoren ook het functioneel aansturen van de opleiding assistent en samenwerken met het bedrijfsbureau van Kenter t.b.v. een goede bedrijfsvoering tot de taken.

De werkzaamheden kunnen voor een groot deel vanuit huis worden uitgevoerd, maar de standplaats voor gezamenlijke vergaderingen en overleg met het bedrijfsbureau is het hoofdkantoor van Kenter Jeugdhulp (Santpoort-Noord)

Wij bieden

Een zelfstandige en uitdagende functie en een goede collegiale werksfeer. De functie is in eerste instantie voor een jaar, met verlenging en een -in elk geval voor 24 uur – vast contract bij goed functioneren. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGZ.

Interesse?

Meer informatie met betrekking tot deze functie kun je opvragen bij Janet van Bavel, projectleider KJTC en Academische Werkplaats Kindermishandeling, telefoon 06-53953941, e-mailadres janetvanbavel@kenterjeugdhulp.nl. of bij Irma Haxe, coördinator LOCK, e-mailadres ihaxe@hetlock.nl. Je kunt ook solliciteren via de site van Kenter Jeugdhulp via https://kenterjeugdhulp.nl/vacatures/2034221/.

Wij verwachten voor deze functie dat kandidaten twee referenties opgeven, welke wij actief kunnen benaderen. Voor indiensttreding vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag.

De vacature staat zowel intern als extern tegelijk uit. Interne kandidaten hebben voorrang in de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.