Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Uitkomsten wetenschappelijk onderzoek Kinderen uit de Knel

23 maart 2017 Middagsymposium

 

Wij lijken steeds vaker geconfronteerd te worden met complexe scheidingen waarin de conflicten langdurig hoog oplopen, ook wel vechtscheidingen genoemd. Ouders, hun kinderen, de mensen om hen heen en ook professionals worden meegezogen in de destructieve patronen en het is zeer moeilijk die processen te doorbreken. De interventie Kinderen uit de Knel richt zich op deze problematiek. De effectiviteit van deze interventie is onderzocht en de uitkomsten worden gepresenteerd op het middagsymposium van 23 maart ‘Uitkomsten wetenschappelijk onderzoek Kinderen uit de Knel’. Het onderzoek beschrijft veranderingen in gedachten, emoties en gedrag van gezinnen die aan deze methodiek hebben meegedaan.

Naast de onderzoeksresultaten worden ook de klinische implicaties besproken.

Doelgroep: Therapeuten en hulpverleners die werken met kinderen en ouders in complexe scheidingsproblematiek, studenten, deelnemers onderzoek, beleidsmedewerkers en andere belangstellenden.

Datum: 23 maart 2017 van 13.00 – 17. 00 uur.

Kosten: € 65,00 en studenten € 25,00. Dit is inclusief het boek ‘Vechtscheidingen, belevingen en ervaringen van ouders en kinderen en verandering na Kinderen uit de Knel’. (Kim Schoemaker, Annelies de Kruiff, Margreet Visser, Justine van Lawick, Catrin Finkenauer).

Programma
Het wordt een programma met interessante sprekers en met ruimte voor interactie, vragen en reflectie.

13.00 – 13.30 uur: Inloop, met koffie en thee

13.30 – 14.45 uur: Plenair

 • Welkom en overview lezing door dagvoorzitter Erik van der Elst.
  In vogelvlucht ontvangt u op een interactieve manier de ins en outs van het project Kinderen uit de Knel.
  Erik van der Elst is relatie- en gezinstherapeut, dramatherapeut en opleider, Lorentzhuis te Haarlem.
 • Beschrijving van de doelgroep door Annelies de Kruijff.
  Annelies geeft een beschrijving van de deelnemende ouders en kinderen aan het onderzoek.
  Annelies de Kruijff was als onderzoeker van de Vrije Universiteit Amsterdam betrokken bij het onderzoek.
 • Resultaten van het onderzoek naar veranderingen in gezinnen na Kinderen uit de Knel door dr. Kim Schoemaker.
  Door de Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling is bij 17 instellingen in Nederland en België onderzoek gedaan naar veranderingen bij ouders en kinderen na deelname aan Kinderen uit de Knel. Kim Schoemaker vertelt over de onderzoeksopzet en de resultaten bij ouders.
  Kim Schoemaker is orthopedagoog en postdoc onderzoeker bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

14.45 – 15.15 uur: Pauze

15.15 – 16.30 uur: Plenair

 • Resultaten bij de kinderen door dr. Margreet Visser.
  Margreet Visser is Klinisch psycholoog bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum van Kenter Jeugdhulp.
 • Klinische implicaties door Justine van Lawick en Margreet Visser.
  Wat zijn de klinische implicaties van de uitkomsten van dit onderzoek. Hoe helpen zij om het programma nog effectiever te maken. Zowel de interventies in de oudergroep als een veranderde opzet van de kindergroep komen aan de orde. Tevens wordt ingegaan op het circulaire proces tussen onderzoek en praktijk. Te lang waren de wereld van het wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk gescheiden. Dit onderzoek slaat een brug tussen die twee werelden. De complexe praktijk vraagt om onderzoek, de uitkomsten van het onderzoek beïnvloeden de praktijk en dit leidt weer tot nieuwe onderzoeksvragen in een continu circulair proces.
  Justine van Lawick is klinisch psycholoog, opleider systeemtherapie bij het Lorentzhuis te Haarlem.
 • Afsluiting door Erik van der Elst.

16.30 – 17.00 uur: Drankje, hapje en napraten.

Locatie
VU (Vrije Universiteit Amsterdam), Campus, zaalnummer WNQ 112 (Wis- en Natuurkundegebouw).
Klik hier voor de routebeschrijving.

Meer informatie
Voor meer informatie: info@hetlock.nl

Het onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van ZonMW in het kader van de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) en de Willem Meindert de Hoop Stichting. De AWK is een samenwerking tussen het Kinder-en Jeugdtraumacentrum en de Vrije Universiteit.

Aanmelden
U kunt zich tot 22 maart aanmelden via onderstaand formulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en factuur.

Elke deelnemer ontvangt het onderzoeksrapport.