Tessa Reedijk

Tessa Reedijk

Ik geef trainingen op het gebied van trauma, kindermishandeling en de seksuele ontwikkeling van kinderen. Je kunt hierbij denken aan traumasensitief werken, praten met kinderen over mishandeling en werken met het vlaggensysteem. Tessa Reedijk

Interactief

Ik houd van ervarend leren, dingen meemaken, in plaats van erover horen of lezen. En ik vind het belangrijk om altijd de koppeling te maken met de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Dat kan alleen door met elkaar in gesprek te gaan en de training zo interactief mogelijk te maken.

Mijn ervaring ligt vooral in de specialistische GGZ. Ik heb een lange tijd als GZ psycholoog gewerkt op een Kinder- en Jeugdtraumacentrum. Hier deed ik diagnostiek bij en behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen met traumatische ervaringen. Daar ben ik ook begonnen met het geven van training en supervisie op het gebied van trauma.

Op dit moment ben ik als GZ psycholoog werkzaam bij het jongeren FACT team van Kenter Jeugdhulp. Hier bieden wij outreachende hulp aan jongeren met ernstige psychiatrische problemen, die op meerdere gebieden in hun leven vastlopen. We sluiten aan bij hun behoefte en kracht en werken herstelgericht.

Ik hoop anderen te laten zien waar ze moeten kijken, zonder ze te vertellen wat ze moeten zien

In mijn werk heb ik oog voor de individuele hulpvraag en krachten van het kind, de jongere en het gezin. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich gehoord en gezien voelt en met name dat er naast begrip en aandacht voor traumatische ervaringen in het verleden, vooral ook oog is voor de veerkracht en mogelijkheden voor de toekomst.

Gedrag is maar het topje van de ijsberg, ik vind het belangrijk dat iedereen die met kinderen en jongeren werkt op zoek wil en durft te gaan naar het gedeelte onder water. Alleen dan kunnen we er achter komen wat de vraag is achter het gedrag dat we zien en hoe we deze zo goed mogelijk kunnen antwoorden.

Overige informatie

Expertise van Tessa Reedijk

  • Contact maken met kinderen, jongeren en ouders, ook over ingewikkelde onderwerpen en met mensen die geen hulpvraag hebben.
  • Traumasensitief werken
  • Behandeling na (chronisch) trauma

Tessa Reedijk

Registraties van Tessa Reedijk

  • Orthopedagoog
  • GZ-psycholoog
Linkpagina Het LOCK