Summer Koster

Summer Koster

Als trainer en intervisie begeleider vind ik het heel belangrijk om een inspirerende omgeving te creëren, met veel ruimte voor reflectie, dialoog en kennisoverdracht. Hiervoor gebruik ik zo veel mogelijk creatieve en speelse werkvormen. Summer Koster

Mijn kracht ligt in het verbinden en motiveren van mensen en het enthousiasmeren tot verandering. Het stellen van vragen en aansturen op reflectie zijn de bouwstenen voor mijn manier van werken. Mijn ervaring als pedagoog en veranderkundige in het sociaal domein gebruik ik om herkenbare en actuele casuïstiek in te brengen. Met heel veel plezier verzorgd ik voor Het LOCK de training voor aandachtsfunctionarissen.

In mijn werk heb ik veel oog voor de mogelijkheden en contouren van de jeugdwet en altijd aandacht voor alle betrokkenen binnen kwetsbare gezinnen en volwassenen. Het inspelen op “onveiligheid”, de richtlijnen jeugdhulp, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de beroepscode voor jeugd- en gezinsprofessionals spelen een belangrijke rol in de professionalisering van de jeugdprofessional.

Naast kennisoverdracht; het leren, moet het vooral ook inspirerend zijn om in contact met elkaar ervaringen uit te wisselen

De professionele standaarden en ethische aspecten van de beroepspraktijk komen tijdens mijn trainingen regelmatig aanbod. Ik vind het altijd heel boeiend om de ethische kant van ons werk te bespreken en nodig de groep graag uit tot een dialoog. Dat houdt ons allemaal scherp!

Samen met Mandy Pepper ben ik oprichter van Sociaal Domein Online.nl een online platform voor sociaal domein brede vraagstukken. Kijk gerust eens rond op de website als je op zoek bent naar kennis, inspiratie of een gesprek met andere professionals binnen het sociaal domein; en we zijn erg actief op socialmedia.

Overige informatie

Expertise van Summer Koster

 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Richtlijnen jeugdzorg
 • Beroepscode en tuchtrecht / professionele standaarden
 • De jeugdwet
 • Oplossingsgericht werken
 • Intervisie en samen leer bijeenkomsten
 • Resultaatgericht werken in de jeugdhulp
 • Transformeren in het sociaal domein

Summer Koster

Registraties van Summer Koster

 • CRKBO docent
 • SKJ geregistreerd
Linkpagina Het LOCK