Mirjam Koster

Als trainer ben ik enthousiast en betrokken bij jou als deelnemer. Ik geniet van de bewustwording die op gang wordt gebracht als de groep wordt geprikkeld door kennis en praktijkvoorbeelden.

Uitdragen waar ik voor sta en dit als een olievlek groter zien worden, dat geeft mij energie!

In mijn pedagogische praktijk Bloei werk ik samen met ouders en leerkrachten om de onderliggende behoeften van het kind te herkennen. Door spel, beweging en video-interactiebegeleiding wordt zichtbaar wat nodig is om ontwikkeling te stimuleren. Deze integrale aanpak geeft het kind herstellende, lijfelijke ervaringen thuis èn op school waardoor de veerkracht wordt vergroot. Het versterken van het basisvertrouwen verdient wat mij betreft alle aandacht.

Mijn carrière als pedagoog begon 20 jaar geleden op de intensieve behandelgroepen in de jeugdhulp. Ik ontdekte toen al dat een positieve ervaring van grote betekenis kan zijn; zoals samen spelen, lachen en persoonlijke aandacht. Deze fine-tuning zit hem juist in jouw attitude naar de kinderen.

‘Wat je aandacht geeft, bloeit’ is mijn credo.

Vervolgens werkte ik jarenlang in diverse functies in de ambulante gezinshulpverlening als casemanager integrale vroeghulp, sociaal werker, videohome trainer en pedagoog.

Voor professionals in het onderwijs en het sociale domein ontwikkelde ik een training gericht op ‘communicatie met mensen met autisme’. Door het werken met diverse doelgroepen leerde ik dat afstemming in het contact maatwerk is, maar vooral iets authentieks is.

De dynamiek van het trainerschap gaf mij zoveel werkplezier waardoor ik ook in het mbo-onderwijs wilde gaan lesgeven aan de opleiding pedagogisch werk. De studenten enthousiasmeren voor het pedagogisch werkveld en coachen in hun loopbaan gaf voldoening.

Ik kijk ernaar uit om jou op de training ‘trauma sensitief onderwijs’ te ontmoeten en je te inspireren om op jouw werkplek voor kinderen het verschil te kunnen maken.

 

 

Overige informatie

Expertise van Mirjam Koster

  • Momenteel combineer ik het werken in de gezinshulpverlening met het verzorgen van trainingen aan
    onderwijs professionals.
  • Voor de opleiding Sherborne Samenspel ben ik beschikbaar als supervisor om therapeuten in opleiding met video interactie te begeleiden.
  • Mijn expertise ligt op het gebied van opvoeding en interactie, hechting, trauma en bewegingspedagogiek.

Registraties van Mirjam Koster

  • Als gezins- en jeugdprofessional ben ik geregistreerd bij het SKJ.
Linkpagina Het LOCK