Mintje Groot Nibbelink

Mintje Groot Nibbelink trainer van Het LOCK

Ik ben een spontane en gedreven trainer, familiemediator en conflictadviseur en heb me gespecialiseerd in het verbeteren van communicatie en het omgaan met (ernstig geëscaleerde) conflicten. Als trainer sluit ik aan bij vragen van de groep en schakel moeiteloos tussen theorie en praktijk. Ik geloof in leren van en mèt elkaar. In trainingen hoop ik op een dosis leergierigheid, openheid, moed om uit je comfortzone te stappen en humor. Mintje Groot Nibbelink

Mijn focus en plezier zit in alles wat met conflict en communicatie te maken heeft. Wat ik doe is gericht op het creëren van inzicht in en verbetering of herstel van contact tussen mensen. Ik werk volgens de drie pijlers: inzicht in jezelf, inzicht in de ander en praktische vaardigheden.

Het is niet de berg die mensen overwinnen, maar zichzelf

Liefst doe ik dit preventief door tools en modellen aan te reiken zodat mensen concrete handvatten hebben en een andere mindset leren om conflicten te voorkomen of te beheersen. Regelmatig word ik door wijkteams en jeugdbeschermers ingeschakeld bij (complexe) echtscheidingscasuïstiek. Ook ben ik MfN registermediator voor de Rechtbank Overijssel, Zutphen en Arnhem (Hoger Beroepszaken) bij complexe scheidingen.

Daarnaast begeleid ik teams om conflictvaardiger te worden en professionals om conflicten bij cliënten te begeleiden en hierdoor niet leeggezogen te raken.

Sinds 1997 ben ik werkzaam geweest als raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming, teamleider AMK, projectleider Eigen Kracht Overijssel, teamleider Toegang Bureau Jeugdzorg en sinds 2014 heb ik mijn bedrijf Groot Nibbelink Mediation vanwaar uit ik werk als mediator en trainer.

Overige informatie

Expertise Mintje Groot Nibbelink

  • Conflictvaardigheden, communicatiestijlen en het de-escaleren van conflicten
  • (Complexe) echtscheidingsproblematiek en familieconflicten
  • Professionele reflectie voor beroepskrachten in het werken met conflicten
  • Bespreekbaar maken zorgsignalen voor vrijwilligers
  • Lastige oudergesprekken in het onderwijs

Mintje Groot Nibbelink

Registraties Mintje Groot Nibbelink

  • MfN mediator
  • CRKBO geregistreerd docent
Linkpagina Het LOCK