Margreet Timmer

Margreet Timmer

Als eigenaar en directeur van Het LOCK en TIMM Consultancy, ontwikkel en verzorg ik trainingen en coaching aan professionals die werkzaam zijn binnen de zorg voor jeugd.  Daarnaast bied ik als mediator en Kindbehartiger begeleiding bij het bespreken van conflicten tussen ouders na scheiding en breng ik samen met de kinderen in kaart hoe zij de situatie ervaren. Margreet Timmer

Vanuit mijn werkervaring als groepsleidster binnen de jeugdhulpverlening, later als casemanager en jeugdbeschermer bij Bureau Jeugdzorg en nu als Kindbehartiger en mediator weet ik als geen ander hoe ingewikkeld het is om te zorgen voor veiligheid van kinderen en hen de ontwikkelingskansen te bieden die zij verdienen. Deze werkervaring gebruik ik tijdens mijn trainingen om de theorie die behandeld wordt te illustreren zodat de onderwerpen gaan leven en deelnemers ervaren hoe een en ander er in de praktijk uit ziet.

Kinderen hebben het recht om gehoord te worden over gebeurtenissen in hun leven

De laatste jaren heb ik mij steeds meer verdiept in scheidingsproblematiek. Steeds vaker werd casuïstiek ingebracht waarbij de strijd van de ouders iedereen om hen heen meesleept in het conflict en de, soms jarenlange, strijd. Als projectcoördinator was ik betrokken bij het project ‘Versterking vroegsignalering, preventie en ketensamenwerking bij scheidingsproblematiek’ in de regio’s Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland.

Conflicten tussen mensen boeien mij enorm. Het is indrukwekkend wat een conflict met mensen kan doen. Opeens komen er eigenschappen van een mens naar voren die bijzonder krachtig zijn en reflectie op het eigen handelen bemoeilijken. Het is een uitdaging om mensen weer met elkaar om tafel te krijgen en een situatie te creëren waarin gesproken kan worden over het conflict, om te zorgen voor wederzijdse erkenning en toe te werken naar een manier waarop mensen weer met elkaar verder kunnen. Daarom kun je ook voor mediation en Kindbehartiging bij mij terecht.

Binnen Het LOCK verzorg ik o.a. de trainingen Woord en Beeldverhalen, Resolutions Approach en het Simular-but-different Roleplay.

Ik heb 12 jaar gewerkt als pedagogisch medewerker op een leefgroep voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Tijdens het groepswerk heb ik mij gericht op de begeleiding van kinderen met seksueel misbruik ervaringen. Samen met een collega heb ik ook verwerkingsgroepen geleid voor meiden na seksueel misbruik ervaringen.

Daarna heb ik, ook weer 12 jaar, gewerkt bij Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Eerst als gezinsvoogd en later als projectlid binnen het Highrisk team dat zich bezig hield met de implementatie van Signs of Safety binnen de organisatie.

Overige informatie

Expertise Margreet Timmer

 • Gesprekken met kinderen over kindermishandeling
 • Samenwerken aan Veiligheid – Signs of Safety – Veiligheidsplanning
 • Resolutions Approach
 • Complexe scheidingen
 • Werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Signaleren Kindermishandeling
 • Hulpverlening na seksueel misbruik
 • Oplossingsgericht werken
 • Traumasensitief opvoeden

Margreet Timmer

Registraties Margreet Timmer

 • SKJ geregistreerd Jeugd- en gezinsprofessional
 • NOBTRA trainer
 • CRKBO geregistreerd docent
 • Kindbehartiger
 • Begeleider Mattenspel
 • Begeleider Mijn Leven
 • Trainer Zorgen voor getraumatiseerde kinderen
Linkpagina Het LOCK