Manon Willemsen

Manon Willemsen

Bij het geven van trainingen streef ik ernaar om samen met de deelnemers een dynamische dag te creëren. Dit betekent dat we zelf ervaren afwisselen met het delen van praktijkvoorbeelden en het verbinden aan theoretische onderbouwing. In mijn rol als psychomotorisch therapeut hecht ik veel waarde aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie, wat duidelijk terug te zien is in de manier waarop de trainingen worden aangeboden. Door samen een veilige sfeer te creëren, kunnen we van elkaar leren en met elkaar delen.

Als geregistreerd psychomotorisch therapeut (master) en traumasensitief yogatherapeut ontmoet ik voornamelijk mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt, waarbij mijn specialisatie ligt in herstel na seksueel trauma. Psychomotorische therapie is bij uitstek geschikt voor mensen die seksueel trauma hebben ervaren, omdat het gericht is op het opnieuw verbinden met het lichaam en het creëren van een veiliger gevoel in relatie tot anderen en de wereld om ons heen.

Tijdens mijn werk bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum heb ik, samen met Merijn van de Vliet en Francien Lamers-Winkelman, de Horizonmethodiek (2000) herschreven, die in januari 2024 is uitgebracht. Deze methodiek is een therapeutenhandleiding voor professionals die werken met gezinnen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Zowel voor de behandeling van kinderen als voor ouders/opvoeders is er een handleiding beschikbaar. Bij het KJTC worden ouder- en kindbehandeling parallel aan elkaar uitgevoerd, zowel individueel als in groepsverband.

Seksueel misbruik kan op diverse gebieden gevolgen hebben, en in de methodiek wordt aandacht besteed aan veel van deze aspecten, zoals schuld- en schaamtegevoelens, boosheid, opnieuw verbinden met het lichaam, grenzen en wensen herontdekken, fijn en niet-fijn aanraken, slapen en ontspanning. Daarnaast wordt veel nadruk gelegd op de interactie tussen ouder(s)/opvoeder(s) en het kind, met als doel de interactie te versterken, moeilijke onderwerpen zoals seksueel misbruik te bespreken en bovenal weer plezier met elkaar te kunnen hebben.

Ik ben verbonden aan het LOCK en verzorg de training ‘Behandeling van kinderen en ouders na seksueel misbruik’. Deze training is bedoeld voor alle behandelaars die werken met gezinnen. Bewustwording van het feit dat seksueel misbruik vaker voorkomt dan we willen erkennen, is essentieel. Als we hier meer aandacht aan besteden, kunnen we ook meer zien en begrijpen. Ik geloof erin dat kinderen en ouders aanvoelen wat ze kunnen delen met hun therapeut. Dat kinderen er niet over praten betekent niet dat het er niet is.

Het is o.a. onze verantwoordelijkheid om seksueel misbruik tijdig te signaleren. Door gezamenlijk meer kennis te vergaren over het bespreekbaar maken van seksueel misbruik en de behandeling ervan, kunnen we kinderen en hun ouders eerder en effectiever ondersteunen. Samen maken we het verschil!

 

Overige informatie

Publicaties

HORIZON 1A: een werkboek (2024)

Voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt

HORIZON 1B: Therapeutenhandleiding (2024)

Bij een werkboek voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt

Linkpagina Het LOCK