Kalina Dobrowolski

Kalina Dobrowolski

In mijn interactieve trainingen maak ik gebruik van de thema’s oorsprong, trauma, identiteit en gelijkwaardigheid met behulp van de methodieken Beschermjassen, de Diversiteitscirkel en ‘learning by doing’. Ik zet graag verschillende werkvormen in en vind transparantie en humor belangrijke ingrediënten van een training. Hierbij ga ik uit van het lerend vermogen van de mens. Kalina Dobrowolski

Ik ben gestart als gezinsbegeleider in een Blijf van mijn lijf huis en later pionier geweest in het systeemgericht werken en het uitrollen van de oranje huis methodiek in de vrouwenopvang.

‘Het belangrijkste in communicatie is te horen wat er niet wordt gezegd’

Het volgen van de transculturele systeembenadering in 2009 bij CTT (collectief transcultureel therapeuten Amsterdam) heeft mij doen inzien dat diversiteit in cultuur, klasse en gender onderdeel is van de benadering van cliënten. En dat de historische en culturele context van het systeem van de cliënt niet over het hoofd gezien moet worden maar juist mee genomen dient te worden om voor elke cliënt een passend hulpverleningstraject te vinden. Inmiddels ben ik opgeleid tot Beschermjassen trainer. Beschermjassen biedt jou kennis, inzicht en vaardigheden waarmee je je reguliere aanbod, werkwijze en interventies beter kunt laten aansluiten bij cliënten met een migratieachtergrond. ‘Beschermjassen’ is de naam van een effectieve hulpverleningsmethodiek binnen gezinnen waar transculturele problemen een rol spelen.  Ik geef tevens trainingen op maat rondom cultuursensitief hulpverlenen. Met de trauma sensitieve training geef ik aandacht aan het herkennen van de signalen van trauma.

Mijn opgebouwde ervaring binnen het sociaal domein en kennis van de werkpraktijk maakt dat ik weet wat er op de werkvloer actueel is en hierdoor kan ik in mijn training putten uit voorbeelden en ervaringen uit de praktijk.

Overige informatie

Kalina Dobrowolski

  • Trauma
  • Cultuursensitief werken
  • Beschermjassen

Kalina Dobrowolski

  • CRKBO geregistreerd docent
  • Trainer Beschermjassen