Judith Yntema

Judith Yntema

Als GZ-psycholoog en directeur ben ik werkzaam bij het Psychodiagnostisch Centrum Amsterdam (PDC-A), een expertise centrum voor (forensische)diagnostiek, opleiding en consultatie in de GGZ (op het gebied van veiligheidstaxatie en huiselijk geweld). Daarnaast geef ik als docent les bij verschillende opleidingsinstituten. Voor Het LOCK o.a. trainingen over psychiatrische problematiek. Judith Yntema

Naast mijn studie Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, ben ik 6 jaar werkzaam geweest als groepsleidster in een orthopedagogisch centrum voor licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren in Amsterdam (Orthopedagogisch Centrum Middelveld). Daarna heb ik ruim twee jaar gewerkt als sociotherapeut, onderzoeker, ouderbegeleider en testassistent in de forensische (specialistische) jeugd-GZZ op een dagbehandelcentrum en een polikliniek in Amsterdam (De Derde Oever van de Bascule).

Veiligheid kan vanuit verschillende perspectieven bezien worden en loopt altijd als een rode draad door mijn werk als therapeut, rapporteur en docent.

In 2003 ben ik als GZ-psycholoog in opleiding werkzaam geweest in een de forensische (specialistische) GGZ-instelling op een polikliniek in Den Haag voor jeugdigen, volwassenen en gezinnen waarbij sprake is van complexe problematiek al dan niet gepaard met (een dreiging van) politie- en Justitiecontacten (De Waag, onderdeel van de Forensische Zorgspecialisten). Sinds 2005 ben ik geregistreerd als GZ-psycholoog en tot februari 2016 als zodanig werkzaam geweest binnen dezelfde forensische (specialistische) GGZ-instelling in Amsterdam. Tijdens dit dienstverband was ik praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor van GZ-psychologen in opleiding. Daarnaast was ik onder andere werkzaam in een zorglijn voor Huiselijk geweld en heb ik meegewerkt aan het ontwikkelen van een behandelprogramma gericht behandeling bij (vermoedens van) kindermishandeling.

Vanuit deze expertise heb ik veel ervaring opgedaan met behandeling, het geven van supervisie, deskundigheidsbevordering, teamcoaching en presentaties/workshops op verschillende congressen en symposia over dit specifieke onderwerp. Ik ben geschoold en geïnspireerd door onder andere Susie Essex (Resolutions Approach en Signs of Safety) en Sonja Parker (Partnering for Safety). In mijn manier van werken zijn, naast mijn liefde voor de cognitieve gedragstherapie, veel elementen van deze benaderingen terug te vinden.

Overige informatie

Expertise Judith Yntema

 • Signs of Safety
 • Partnering for Safety
 • Resolutions Approach
 • Forensische psychologie: behandeling en diagnostiek (strafrecht en civiel)

Judith Yntema

Registraties Judith Yntema

 • Cognitief gedragstherapeut VGCT (lid van de Vereniging voor gedrags- en cognitieve therapie),
 • EMDR-therapeut (lid van de VEN, Vereniging EMDR Nederland)
 • Nederlands register voor gerechtelijk deskundigen (NRGD)
 • Geregistreerd in het NRGD (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen)
 • CRKBO geregistreerd docent
 • Bigregister GZ-psycholoog
 • Supervisor NIFP
 • Civiel rapporteur NIFP
Linkpagina Het LOCK