Judith Reuser

Judith Reuser

In 2008 ben ik het trainersvak ingestapt. Deskundig zijn is niet hetzelfde als deskundigheid overdragen, het ontwerpen van trainingen, het aansluiten bij de vraag deelnemers, het zorgen voor een optimaal leerklimaat en nog veel meer maken het trainersvak uitdagend en inspirerend. Elke keer weer sta ik vol energie, enthousiasme en nieuwsgierigheid voor een de groep met de ambitie te zorgen voor een training waar mensen echt blij van worden en echt wat aan hebben.

Het systemisch werken binnen organisatie en het samenwerken met ouders, pleegouders, gezinshuisouders, onderwijs, andere opvoeders en diverse disciplines rond een gezin hebben mij altijd enorm geïnspireerd en uitgedaagd om elkaar te willen en kunnen begrijpen en daar is kennis een belangrijk onderdeel van.

De afgelopen jaren heb ik me ontwikkeld in verandervraagstukken en de daarbij behorende tools, zoals design thinking en scrum. Belemmerende processen die zichtbaar worden in gezinnen zijn vaak ook zichtbaar in organisaties, het herkennen van patronen en deze op de juiste manier zichtbaar maken is een grote uitdaging en een eerste stap in een veranderproces.

Om dit goed te doen ben ik geschoold Deep Democracy facilitator, Deep Democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. De methode is zowel in gezinnen als in organisaties en teams toepasbaar.

“Het gras groeit niet door eraan te trekken maar door de wortels water te geven”

Wij bepalen niet de snelheid van de ontwikkeling of de verandering van de ander. Wij verzorgen het water, de voeding in de vorm van steun en aandacht zodat de ander kan bloeien. Gras gaat pas gaat groeien als er genoeg water, licht en voeding aanwezig is. Bij kinderen (en ook volwassenen) werkt dit precies hetzelfde.

Als zzp-er en eigenaar van “het doorbraak lab”, ontwikkel en verzorg ik trainingen, faciliteer ik sessies en coach ik individuen, teams en organisaties (www.doorbraaklab.nl).  Mijn oorsprong ligt in het sociaal domein, inmiddels ben ik werkzaam in diverse domeinen, waar zich vraagstukken rond mensen afspelen.

Ooit ben ik begonnen als creatief therapeut beeldend, met het opzetten van een kunst atelier in de verstandelijk gehandicapten zorg, waarna mijn interesse uitging naar de jeugdhulpverlening. Hier heb ik ruim 5 jaar als pm-er op een longstay leefgroep met emotioneel verwaarloosde jongeren van 10-18 jaar gewerkt. Hierna ben ik 15 jaar als ambulant pleegzorgwerker en later 5 jaar als video interactie begeleider met hechtingsproblematiek aan de slag gegaan. Ook ben ik opleider en supervisor VIB-g. Met een aantal collega’s hebben we een interne academie opgericht waar mijn specialisme lag op trauma, hechting en veiligheid, hier ben ik ruim 10 jaar als trainer en ontwikkelaar bij betrokken gebleven.

Overige informatie

Judith Reuser

 • Psycho trauma en hechting;
 • Motiverende gespreksvaardigheden
 • Deep Democracy,
 • Organisatie antropologie,
 • Diversiteit en inclusie
 • Signs of safety
 • GIZ-methodiek
 • Tekenen/ visualiseren
 • Vlaggensysteem
 • Effectieve communicatie
 • Pleegzorg gerelateerde thema’s

 

 Judith Reuser

Judith Reuser

Reacties van trainees

Sarah Cornelis

Sarah

Op woensdag 6 maart 2024 heb ik deelgenomen aan het eerste Special Event TSO. Eerst erg getwijfeld of ik zou deelnemen. In de uitnodiging stond namelijk dat het vooral ging om het delen van ervaringen in het werken met kinderen met trauma in de klas. Als psycholoog heb ik meer een coachende rol en ben ik vaak niet rechtstreeks betrokken bij de leerlingen zelf. Maar wat ben ik blij en dankbaar dat ik toch geweest ben. Weer veel nieuwe inzichten gekregen, praktisch aan de slag gegaan en echt weer handvatten gekregen om op school mee aan de slag te gaan. Een echte aanrader en verrijking op de basisopleiding. Sarah
Linkpagina Het LOCK