Jolanda Buijze

Jolanda Buijze

Al vele jaren geef ik de training Traumasensitief onderwijs of Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Ik mag één van de voortrekkers zijn in het verspreiden van traumasensitief onderwijs. Het uitdragen van de expertise krijgt o.a. vorm door deelname aan een pilot binnen Den Haag waarbij er een unieke samenwerkingsvorm is ontstaan tussen hulpverlening, ouders en onderwijs. Jolanda Buijze

Als ambulant begeleider bij De Loodsboot, Expertisecentrum Gedrag, heb ik ruim 20 jaar onderwijservaring. Al meer dan 10 jaar ben ik werkzaam binnen het speciaal onderwijs als intern begeleider en leerkracht. O.a. op de Eerste Nederlandse Buitenschool in Den Haag. Dit is een school voor leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek. Binnen de schoolpopulatie is er een groot aantal leerlingen die in hun vroege kinderjaren te maken heeft gehad met traumatische ervaringen en chronische stress.

Als AB-er vanuit de Loodsboot help ik scholen de juiste koers te bepalen voor kinderen met gedragsproblemen.

Als ambulant begeleider bied ik ondersteuning aan leerkrachten en schoolteams op het gebied van lesgeven aan getraumatiseerde kinderen.

Overige informatie

Expertise van Jolanda Buijze

  • Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
  • Trauma sensitief onderwijs

 Jolanda Buijze

Jolanda Buijze

Linkpagina Het LOCK