Jacolien Kaljouw

Jacolien Kaljouw

Jacolien Kaljouw
Interactie, ervaren en toepassen…zomaar enkele kenmerken van de trainingen die ik verzorg. Ik geniet ervan om anderen mee te nemen in een actief leer- en ontwikkelingsproces. Ik vind het belangrijk dat een training niet alleen tot verdieping van kennis leidt maar ook tot een vertaalslag in de praktijk. Dit probeer ik te bereiken door het creëren van een veilig leerklimaat en door tijdens de trainingssituatie iets te laten ervaren van de besproken methode. Ik nodig deelnemers uit hun vragen en ervaringen in te brengen en laat hen oefenen met eigen casuïstiek. Het verzorgen van trainingen zie ik als een mooie afwisseling op mijn werk als gedragswetenschapper en supervisor.

Systemische visie

Bij Sichting Timon, een specialistische jeugdzorgaanbieder, begeleid ik gezinsbehandelaren en onderwijszorgmedewerkers. Ik denk mee over de behandeltrajecten, vaak complexe gezins- of onderwijssituaties. Dat doe ik vanuit een systemische visie: kinderen en jongeren zijn niet los te zien van hun ouders. Gezinnen bevinden zich in een voortdurende wisselwerking met school en omgeving. Scholen zijn een onderdeel van het grote geheel, de maatschappij. Probleemgedrag van kinderen of zorgelijk opvoedgedrag zie ik als gedrag dat in de loop van de jaren in wisselwerking met de omgeving tot stand is gekomen. Ik geloof niet in het zondermeer afdwingen van ander gedrag, er is meestal een “goede” onderliggende reden. Ik zie vaak meer rust ontstaan wanneer er begrip komt voor elkaars positie. Wanneer gezinsleden en docenten ontdekken dat ze alleen controle hebben over hun eigen reactie en voldoende steun krijgen om iets nieuws te proberen. Als er zorgen zijn om een kind of jongere is goede samenwerking nodig tussen het kind, diens ouders, school, hulpverlening en het liefst ook eigen netwerk:

“It takes a village to raise a child!”

Ruim dertig jaar werk ik nu al met veel plezier in de dynamische en uitdagende jeugdhulpsector, bij verschillende organisaties. Lange tijd in uitvoerende functies zoals groepswerker,  schoolmaatschappelijk werker en gezinstherapeut. Door mijn “uitvoerderservaring” kan ik me goed verplaatsen in de verschillende rollen op de werkvloer en de weerbarstigheid van de praktijk.

Geweldloos verzet

Na mijn opleiding HBO maatschappelijk werk heb ik verschillende cursussen en post-HBO opleidingen gedaan, die bijdroegen aan mijn  contextuele en systemische visie.  Sinds 2010 ben ik ook als supervisor werkzaam en sinds 2020 als gedragswetenschapper. Binnen Timon ben ik betrokken geweest bij de implementatie van verschillende methodische benaderingen zoals Multidimensionele familietherapie, Ouderschap na Scheiding en Geweldloos Verzet.

Ik verzorg interne trainingen in Samenwerken aan Veiligheid, Geweldloos Verzet en Traumasensitief lesgeven. Vanuit verschillende perspectieven en met verschillende methodische gereedschappen werken vind ik waardevol. Omdat elke keer opnieuw afstemming plaats moet vinden tussen een uniek kind, unieke ouders en een unieke docent of hulpverlener. En ik hou ervan om te blijven leren en ontwikkelen. Recent heb ik mijn studie orthopedagogiek afgerond met een afstudeeronderzoek naar “Gezinsbehandeling bij Schoolweigering”.

Overige informatie

Expertise van Jacolien Kaljouw

  • Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
  • Traumasensitief onderwijs
  • Geweldloos verzet
  • Ouderschap na scheiding
  • Gezinsbehandeling bij schoolweigering
  • Supervisor

Registraties van Jacolien Kaljouw

  • LVSC
  • NVO
  • SKJ
Linkpagina Het LOCK