Evie Daniels

Evie Daniels

Ik ben GZ-psycholoog, trainer en trainingsacteur. Met veel liefde voor het werken met kinderen, gezinnen en volwassenen. Zowel in gesprekken met cliënten als in de trainingen, combineer ik diepgang met lichtheid en humor. Evie Daniels

Na ruime ervaring binnen het werkveld ben ik met veel enthousiasme steeds meer als trainer en trainingsacteur gaan werken. De liefde voor mijn vak komt altijd terug in de trainingen. Zowel in gesprekken met cliënten als in de trainingen, sluit ik zo goed mogelijk aan en combineer ik diepgang met lichtheid en humor.

Mijn werkervaring heb ik grotendeels opgedaan als GZ-psycholoog binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en later bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (het KJTC) in Haarlem. Ik heb veel samengewerkt met gezinnen en hun systeem om samen de veiligheid van kinderen te vergroten. Inmiddels heb ik mijn eigen praktijk en werk ik als trainer en trainingsacteur binnen het sociaal domein, GGZ, onderwijs en het bedrijfsleven.

Als je oprecht nieuwsgierig bent naar de ander, levert dat zoveel op

Vanuit mijn werk als psycholoog en trainer/ trainingsacteur ben ik altijd bezig te ontdekken en begrijpen wat mensen beweegt. Waarom doen ze zoals ze doen? Mijn ervaring, ook in trainingen, is dat als we ons daar oprecht in verdiepen, we beter contact krijgen met ouders en kinderen. Op het moment dat het contact verbetert, durven mensen opener te zijn en is er meer beweging óf juist begrenzing mogelijk.

Ik zie hoe waardevol het kan zijn als deelnemers kunnen leren van het oefenen. Iedereen die met mensen werkt, komt gedrag tegen waar hij of zij allergisch of bang voor is. De neiging is vaak om dan heel hard te gaan werken of juist te gaan vermijden. Samen met deelnemers zoeken naar manieren om dat te veranderen, en daar meteen effect van te zien, vind ik het mooiste wat er is.

Voor Het LOCK geef ik onder andere trainingen over gespreksvoering met kinderen en volwassenen over kindermishandeling. Maar ook over het Vlaggensysteem en traumasensitief werken.

Overige informatie

Expertise van Evie Daniels

  • Gesprekken met kinderen over kindermishandeling
  • Gesprekken met ouders over kindermishandeling
  • Oplossingsgericht werken
  • Werken met het Vlaggensysteem – seksuele ontwikkeling
  • Omgaan met psychiatrische en persoonlijkheidsproblematiek

Evie Daniels

Registraties Evie Daniels

  • BIG geregistreerd GZ-Psycholoog
  • Trainingsacteur in het bedrijfsleven (WWLA)
  • Master of Action Learning (WWLA Advanced)

Feedback van trainees over Evie Daniels

“Ik wil je ontzettend bedanken voor de prikkelende trainingsdagen en de leuke en inspirerende manier waarop je deze met ons hebt vormgegeven. Ik heb ervan genoten”

“Ik had nooit gedacht dat werken met een acteur zo leuk kon zijn!”

“Evie laat het je echt voelen, ik snap die moeder nu veel beter”

Linkpagina Het LOCK