Christian Marsman

Christian Marsman trainer van Het LOCK

Het contact maken, het verbinden met de ander, het samen onderzoeken en het vinden van een passende oplossing. Allemaal onderdelen die terug komen in de training Professionele standaarden die ik voor TIMM Consultancy geef.

Vanuit mijn rol als docent voor de opleiding Sociaal Werk mag ik met toekomstige professionals gezamenlijk op zoek naar hun professionele identiteit. Taal doet ertoe, houding doet ertoe, bewustzijn van hoe je zelf in je vel zit en hoe je dit meeneemt in de relatie tot de ander doet ertoe. Hoe jij zelf geraakt wordt door bepaalde situaties doet ertoe.

Het begint allemaal bij jezelf 

Naast mijn rol als docent ben ik sinds 2023 als trainer voor verschillende opdrachtgevers werkzaam.
Trainingen rondom de thema’s; communicatie, omgaan met gecompliceerd gedrag en verbindende communicatie zijn trainingen waar ik mijn ervaring en kennis zo zinvol mogelijk inzet.

Als trainer vind ik het geweldig om met professionals samen te mogen werken en op zoek te gaan naar de dingen die zij al zo ontzettend goed doen. Samen bewust worden van dat wat je goed doet en daar waar mogelijke blinde vlekken liggen is een prachtige ontdekkingstocht.

In een veilige omgeving, van en met elkaar leren, verbeteren en lachen.

Ik kijk er naar uit je te ontmoeten!

Overige informatie

Expertise van Christian Marsman:

  • Docent, trainer en gastspreker op het gebied van communicatieve vraagstukken, omgang met ingewikkeld of agressief gedrag.
  • Aandachtfunctionaris CGW (Competentie gericht werken)
  • De-escalerend handelen

Registraties van Christian Marsman:

  • Docent in agogische en omgangskundige vakken
  • CRKBO

Profiel Christian Marsman

Linkpagina Het LOCK