Chantal Tisserand

Chantal Tisserand
Als trainer vind ik het belangrijk om een groep te kunnen begeleiden vanuit kennis en ervaring. Daarbij vindt kennisoverdracht naast instructie, bij voorkeur plaats via interactie en uitwisseling met elkaar.
Mijn jarenlange ervaring in het basisonderwijs maakt dat ik goed weet tegen welke dagelijkse uitdagingen leerkrachten aan kunnen lopen.
De kunst is om ook in uitdagende situaties de kansen te blijven zien.
Vanuit dit standpunt verzorg ik graag trainingen aan (bovenschoolse) schoolteams.
Mijn onderwijsloopbaan begon ruim 30 jaar geleden op een AZC school in het midden van het land. In die tijd was er voor de kinderen van nieuwkomers nog nauwelijks sprake van een passend onderwijsaanbod en ook de invloed van traumatische ervaringen was nog nagenoeg onbekend. Door de jaren heen is er enorm veel expertise bij gekomen.
Hierdoor zijn getrainde professionals steeds beter in staat om met een andere bril te kijken naar kinderen die mede door hun ingrijpende ervaringen vaak moeite hebben met het reguleren van hun eigen gevoelens en gedrag.
“Ingrijpende ervaringen kunnen niet ongedaan gemaakt worden, maar met de juiste steun hoeven ze niet iemands hele leven te beheersen”
Tevens combineer ik het werken binnen het nieuwkomers-onderwijs  en het geven van trainingen met ondersteuning aan volwassenen met een WMO indicatie.
Ingrijpende ervaringen in de kindertijd laten vaak tot ver in de volwassenheid hun sporen na.
Hoe eerder wij een kind kunnen helpen bij het opdoen van nieuwe positieve ervaringen en overtuigingen, hoe groter de kans dat het brein stevige en helpende neuronale netwerken aanlegt.
Deze zijn onmisbaar voor een kansrijke toekomst.
Om mijn kennis over de relatie tussen (ingrijpende) ervaringen en hersenontwikkeling verder te vergroten en mee te kunnen nemen naar de praktijk, heb ik recentelijk de 2 jarige opleiding Psychotraumatologie gedaan.

Overige informatie

Expertise van Chantal Tisserand

  • Nieuwkomers in het basisonderwijs
  • Traumasensitief Lesgeven
  • Psychotraumatologie

Registraties van Chantal Tisserand

  • CRKBO
Linkpagina Het LOCK