Anouska Kloes

Anouska Kloes

Anouska Kloes
Bij het geven van trainingen vind ik het leuk om kennis en ervaring over te dragen, maar vooral om samen met de jou op zoek te gaan naar oplossingen voor dingen die als ingewikkeld worden ervaren in het omgaan met getraumatiseerde kinderen. Om zo samen de puzzel te maken waardoor we deze kinderen beter kunnen helpen.

Als trainer word ik enthousiast van een groep mensen die hier graag meer over willen leren. Vooral de interactie met de groep, kijken waar zij meer van willen leren en hierop aansluiten geeft mij energie. Hierin vind ik het belangrijk dat er een open, goede sfeer heerst in de groep en dat er met elkaar op verschillende manieren geoefend kan worden.

Team om het kind heen

In mijn werk als therapeut voor getraumatiseerde kinderen merk ik hoe belangrijk het is om als een team om het kind heen te staan. De therapeut maar vooral ook het gezin en school zijn heel belangrijk, juist voor deze groep kinderen. In contacten met de leerkracht kan een kind nieuwe, positieve leerervaringen opdoen. Deze nieuwe leerervaringen zijn juist voor deze kinderen van groot belang voor hun verdere leven. Hierin kan de leerkracht en andere belangrijke mensen om het kind heen echt een verschil maken.

Ik ben GZ-psycholoog (in opleiding tot psychotherapeut) en EMDR practitioner. Na mijn opleiding tot Orthopedagoog heb ik gewerkt in de crisisopvang voor jonge kinderen (Altra Jeugdzorg). Daarna ben ik gaan werken in een justitiële jeugdinrichting (Amsterbaken), waar ik mijn opleiding tot GZ-psycholoog heb gedaan, en het Ouder- en Kind team in Amsterdam West.

Traumasensitief werken

Vanaf 2017 ben ik werkzaam bij Kenter Jeugdhulp, bij het Kinder- en Jeugd Trauma centrum (KJTC). Momenteel werk ik i.v.m. mijn opleiding op een algemene poli van Kenter jeugdhulp. Daarnaast werk ik binnen Kenter Jeugdhulp als trainer traumasensitief hulpverlenen. Op deze verschillende werkplekken heb ik op verschillende manieren gewerkt met getraumatiseerde kinderen en gezinnen.

Het werken met gezinnen waarin trauma’s spelen doe ik met veel enthousiasme. Ik sta elke keer weer versteld van de veerkracht die de kinderen en het gezin hebben gehad in de jaren voor de behandeling. En juist deze veerkracht is zo belangrijk voor het herstel op langere termijn. Door mijn interesse in het werken met getraumatiseerde kinderen en gezinnen heb ik mij verder geschoold in diagnostiek bij vermoedens van seksueel misbruik, taxatiegesprekken en verschillende traumabehandelingen zoals EMDR en TFCBT.

Overige informatie

Exprtise van Anouska Kloes

 Anouska Kloes

Registraties van Anouska Kloes

  • EMDR practitioner
  • GZ-psycholoog
Linkpagina Het LOCK