Trauma

Hoe herken je trauma en maak je het bespreekbaar?

Trauma is een belangrijk onderwerp voor professionals die werken met gezinnen waar sprake is (geweest) van kindermishandeling of huiselijk geweld. Daarom hebben we een compleet opleidingsaanbod rondom dit thema voor je samengesteld.

We weten steeds meer over de effecten van ingrijpende gebeurtenissen op het brein en hoe dit doorwerkt in het gedrag van mensen. Posttraumatische stressreacties en andere reacties op ingrijpende gebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat de persoon (kind of volwassene) zich gedraagt op een manier die jou als professional uit balans brengt. Het is belangrijk dat je dan weet hoe jij de veerkracht kunt aanspreken.

We bieden trainingen voor gedragsdeskundigen maar ook voor jeugdprofessionals, beroepsopvoeders zoals gezinshuisouders, pleegouders, pedagogisch medewerkers en voor onderwijsprofessionals. Voor iedere doelgroep is het belangrijk dat zij kennis hebben over de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen. Iedere doelgroep heeft wel zijn eigen vragen over de toepassing van de kennis binnen het eigen werkveld.

We verwerken onze kennis in onze opleidingen over gesprekken met kinderen en ouders maar bieden ook cursussen aanbieden die specifiek gaan over omgaan met getraumatiseerde personen.

Trainingen binnen het thema Trauma:

Deel deze pagina

Trainingen die binnenkort starten

Trauma
Tweedaagse training
Trauma
Tweedaagse training
Trauma
Tweedaagse training

Meer informatie

Overige informatie over dit thema

In de jeugdhulp en jeugdbescherming valt het woord ‘trauma’ soms snel, maar wat bedoelen we er precies mee? Hoe zien normale én afwijkende reacties van kinderen en jongeren op ingrijpende gebeurtenissen eruit? Hoe ondersteunen jeugdprofessionals daarbij? Wanneer zet je een signaleringsinstrument in? In de richtlijn Signaleren traumagerelateerde problemen vind je veel informatie, ook geeft de richtlijn aanbevelingen voor het signaleren van klachten en het toe leiden naar passende zorg.

Onze aanpak

Alle trainers van Het LOCK weten hoe het er in de praktijk toe gaat. We werken, of hebben gewerkt in diverse sectoren; o.a. in de jeugdhulp en jeugdbescherming, het brede sociaal domein en de Jeugd- of volwassen GGZ. Wanneer we in de praktijk merken dat er ergens vraag naar is ontwikkelen we nieuw trainingsaanbod.

Je kunt op de site kijken welk aanbod we al ontwikkeld hebben maar we gaan ook graag in gesprek als je een hele andere vraag hebt!

Bekijk onze reviews

Kwaliteit vinden we uiterst belangrijk, we hechten dan ook veel waarde aan reacties van onze trainees.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Linkpagina Het LOCK