Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Iedere organisatie die werkt met volwassenen en kinderen, is verplicht om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is in juli 2013 geïntroduceerd, vanaf 1 januari 2019 is een afwegingskader een essentieel onderdeel van de meldcode en ben je verplicht om het afwegingskader te gebruiken. De stappen helpen jou om te doordenken wat je moet doen wanneer je je zorgen maakt over de volwassene of het kind.

Stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;

  1. Breng signalen in kaart.
  2. Overleg met een collega en/of vraag advies aan Veilig Thuis
  3. Ga in gesprek met de betrokkene(n).
  4. Weeg het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
  5. Neem een beslissing. Is melden noodzakelijk en is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Signaleren en handelen bij Huiselijk geweld en Kindermishandeling blijft lastig. Want klopt het nou wel wat je hebt waargenomen? En wat nou als het niet klopt? Je kunt toch niet zomaar iemand ergens van beschuldigen?! Wat doe je als je alleen maar een onderbuikgevoel hebt? 

We gaan graag aan de slag met al deze vragen en dilemma's. Dat doen we door het verzorgen van trainingen en workshops over de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. We hebben hiervoor verschillende trainingen ontwikkeld maar gaan ook graag aan de slag met een opmaat aanbod.

Trainingen bij het thema Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Deel deze pagina

Trainingen die binnenkort starten

Geen trainingen gevonden

Alle trainingen binnen Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Geen trainingen gevonden

Meer informatie

Overige informatie over dit thema

Onze aanpak

Alle trainers van Het LOCK weten hoe het er in de praktijk toe gaat. We werken, of hebben gewerkt in diverse sectoren; o.a. in de jeugdhulp en jeugdbescherming, het brede sociaal domein en de Jeugd- of volwassen GGZ. Wanneer we in de praktijk merken dat er ergens vraag naar is ontwikkelen we nieuw trainingsaanbod.

Je kunt op de site kijken welk aanbod we al ontwikkeld hebben maar we gaan ook graag in gesprek als je een hele andere vraag hebt!

Bekijk onze reviews

Kwaliteit vinden we uiterst belangrijk, we hechten dan ook veel waarde aan reacties van onze trainees.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Linkpagina Het LOCK