Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Terugkomdag Kinderen uit de Knel op 14.06.2016

Het programma Kinderen uit de Knel wordt inmiddels aangeboden door diverse organisaties verspreid over Nederland, België, Tsjechië, Estland, Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Zweden en Italië. Professionals die geschoold zijn in de methodiek doen binnen de Jeugdhulp en de (J)GGZ volop ervaring op. Speciaal voor deze professionals wordt op 14 juni 2016 de tweede terugkomdag Kinderen uit de Knel georganiseerd. U kunt zich inschrijven voor deze dag door het aanmeldformulier onderaan deze pagina in te vullen.

De terugkomdag is bedoeld als nascholing voor professionals die de tweedaagse opleiding Kinderen uit de knel hebben gevolgd. Tijdens deze dag gaan we met de Nederlandse en Belgische collega’s aan het werk om dilemma’s, mogelijkheden en valkuilen, successen en mislukkingen maar ook nieuwe interventies met elkaar te bespreken. We nodigen alle deelnemers uit om zelf onderwerpen aan te dragen voor de workshops (graag op het aanmeldformulier bij opmerkingen vermelden).

Daarbij nemen we u mee in de ontwikkelingen rond Kinderen uit de Knel. We willen graag een organisatie opzetten met regionale netwerken en contactpersonen uit die regio’s. Voorlopig voor Nederland en België, mogelijk later ook meer internationaal. Bovendien zal de huidige website www.kinderenuitdeknel.nl omgebouwd worden naar een website voor alle organisaties die werken met KUDK. Op deze website kunnen verwijzers, ouders, kinderen en andere belangstellenden informatie vinden over het aanbod. Bovendien zal op de website de informatie van de aanbieders makkelijk te vinden zijn.

Op de terugkomdag zal het gehele team van docenten/behandelaren van het Lorentzhuis en het KJTC (het basisteam) aanwezig zijn, zij begeleiden het plenaire programma.
De behandelaren hebben in de supervisie al een aantal thema’s verzameld, deze thema’s staan hieronder weergegeven:

  1. Wat koppel je terug aan verwijzer, voogden, rechtbank etc.
  2. Veiligheidskwesties en risicotaxaties
  3. Empoweren van kinderen
  4. Na-trajecten met behulp van netwerken
  5. Parallel solo ouderschap in het na-traject
  6. De kwetsbaarheidscyclus bij therapeuten, niet alleen de ouders triggeren elkaar, ook wij worden geraakt in onze gevoelige plekken door deze ouders en schieten in onze overlevingsstrategieën. Hoe gaan we daar mee om.
  7. Vergeving als belangrijk thema
  8. Basiselementen van KUDK kunnen formuleren, wat maakt een aanbod (nog) KUDK?
  9. Samenwerken met rechtbanken en advocaten
  10. Wie wil mee werken aan het landelijke en regionale netwerk KUDK

De definitieve workshops worden vastgesteld als de door de deelnemers ingevoerde thema’s zijn verwerkt. Inschrijving voor de workshops zal plaatsvinden op de terugkomdag.

Programma:

09.30-10.15  Welkom en inleiding, informatie over wijzigingen in het programma, nieuwe inzichten, thema’s en knelpunten die in de workshops aan de orde komen
10.15-10.45   Informatie over het onderzoek door de VU Amsterdam
10.45 -11.00  Pauze
11.00-12.15   Workshopronde 1
12.15-12.45   Terugkoppeling vanuit de werkgroepen, korte pitches van 5 minuten
12.45-13.45   Lunch
13.45-14.15    Bloopers, reflecties, dialoog met de zaal, handboek voor kinderen, een preview
14.15-15.15    Workshop ronde 2
15.15-15.30    Pauze
15.30 -16.00  Terugkoppeling vanuit de werkgroepen, korte pitches van 5 minuten 12 16.00-16.30 Conclusies van de dag en  start van het landelijke en regionale netwerk: wie doet mee?

Doelgroep:
Professionals die de tweedaagse opleiding Kinderen uit de  knel hebben gevolgd

Datum:
14 juni 2015 van 9.30 tot 16.30 uur

Kosten
€  95,- inclusief lunch (onkostenvergoeding voor organisatie, locatie, consumpties, etc.)

Locatie:
Kauwgomballenstudio Arto Loco
Daniel Goedkoopstraat 28
Amsterdam