Inloggen
Het Lock

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Symposium ‘Kind, Gezin en Trauma’ woensdag 20 juni 2018

Op woensdag 20 juni vindt het symposium ‘Kind, Gezin en Trauma’ plaats in het Receptiegebouw, Endegeesterstraatweg 5, te Oegstgeest.

Kinderen en jongeren worden soms blootgesteld aan heftige gebeurtenissen, zoals seksueel geweld, een auto-ongeluk of een nare vluchtgeschiedenis. Heftige gebeurtenissen kunnen sporen nalaten in het leven van kinderen. Zeker als dit met regelmaat en door vertrouwde volwassenen gebeurt, is het waarschijnlijk dat er naast posttraumatische stressstoornis ook andere problemen ontstaan. Zoals stemmingsproblemen, moeite met het aangaan en onderhouden van relaties, een negatief zelfbeeld en problemen met het omgaan met gevoelens. Deze problemen zijn te behandelen. Die behandeling is essentieel voor het welzijn en de gezondheid van het kind, nu en later. Maar ook omdat kinderen met psychische problemen een grotere kans hebben om opnieuw slachtoffer te worden.

Om hulpverleners die met kinderen, jongeren en hun gezin in aanraking komen te informeren over de impact van heftige gebeurtenissen én wat we voor hen kunnen betekenen, organiseert het landelijk netwerk Trauma Experts het symposium ‘Kind, Gezin en Trauma’. De dag wordt geopend door Herman Bolhaar (Nationaal Rapporteur). Daarna zullen presentaties over verschillende onderwerpen  rondom kind, gezin en trauma, zoals seksuele traumatisering en de impact van heftige conflicten op kinderen en hun gezin plaatsvinden. Tevens zal Prof.dr. Majone Steketee een keynote geven over de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. Het symposium wordt mogelijk gemaakt door Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, ter ere van de start van het online informatieportal ‘Trauma Experts’.

Hulpverleners die werken met kinderen, jongeren en gezinnen, met name huisartsen, praktijkondersteuners, jeugdartsen, medewerkers wijkteams en jeugdteams, zijn van harte welkom. Deelname aan het symposium is gratis. Inschrijven voor het symposium kan via het formulier onder aan de pagina. Dit symposium is nadrukkelijk bedoeld voor professionals die mogelijk kinderen, jongeren en gezinnen voor hulp bij trauma willen verwijzen. Daar zal bij inschrijving rekening mee worden gehouden. Voor dit symposium is geen accreditatie aangevraagd. Na aanmelding ontvangt u per mail een automatische bevestiging van uw aanmelding.

Graag tot ziens op 20 juni!

Namens de congrescommissie

 

Programma

12.00 – 12.30
Inloop

12.30 – 12.45
Welkom en introductie
Drs. Anke van Dijke

12.45 – 13.00
Hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen. Einde van de trechter of topje van de ijsberg?
Mr. Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

13.00 – 13.30
Online informatieportal ‘Trauma Experts’
Dr. Trudy Mooren, klinisch psycholoog en senior onderzoeker Coördinator van het programma Kind, gezin en trauma bij Stichting Centrum ’45

13.30 – 14.30
Intergenerationele overdracht huiselijk geweld
Prof. dr. Majone Steketee, voorzitter Raad van Bestuur Verwey-Jonker Instituut, bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

14.30 – 14.45
It is easier to build strong children than to repair broken men
Drs. Nelleke van der Boon, klinisch psycholoog/psychotherapeut, Infant Mental Health Specialist, projectleider ‘Onzichtbare kinderen’ bij Fier

14.45 -15.15
Koffie en thee

15.15 – 15.30
De impact van heftige conflicten op kinderen en hun gezin
Dr. Margreet Visser, klinisch psycholoog en psychotraumatherapeut Kinder- en Jeugd Traumacentrum van Kenter Jeugdhulp

15.30 – 15.45
Traumatherapie bij LVB: (on-) mogelijk?!
Drs. Sisca van der Hell, GZ-psycholoog Rivierduinen Kind en Jeugd, programmaleider zorglijn Trauma en hechting

15.45 – 16.00
Vluchtelingenkinderen: het zijn net kinderen
Drs. Carlijn van Es, ontwikkelingspsycholoog, Promovenda bij Stichting Centrum ’45

16.00 – 16.15
Seksuele traumatisering anno 2018
Dr. Iva Bicanic, klinisch psycholoog en psychotraumatherapeut, hoofd Landelijk Psychotraumacentrum, Landelijk coördinator Centrum Seksueel Geweld

16.30 – 17.30
Borrel

Trauma Experts bestaat uit de volgende organisaties: Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, Traumacentrum De Bascule, Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem, Fier, Stichting Centrum ‘45/Stichting Arq, Landelijk Psychotraumacentrum Kinderen en Jongeren UMC Utrecht.

Trauma Experts is gesubsidieerd door Stichting Achmea Slachtoffer & Samenleving (SASS). Deze stichting stimuleert en financiert onderzoeken en projecten op het gebied van slachtofferschap. De onderzoeken en projecten zijn gericht op voorlichting, preventie of behandeling van slachtoffers.

Het LOCK samenwerkingsparten