Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Scheiden, strijden en lijden

Hoe blijf je als professional uit de helse strijdspiralen?

25 en 26 oktober 2016 tweedaagse training door Justine van Lawick en Lieve Cottyn. Tijdens het werken met gezinnen in situaties van complexe scheidingen is het belangrijk om een duidelijke visie te ontwikkelen op het conflict tussen ouders en hoe de professionals zich t.o.v. de gezinsleden positioneert en welke verantwoordelijkheden hij heeft. Zo vraagt de professional zich af of het beter is om te werken met beide ouders gezamenlijk of toch beter individueel. En wat t.a.v. de kinderen? Hoe versterk je de stem van het kind en vergroot je hiermee hun kracht? aanmelden