Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Samen sterk in de aanpak van kindermishandeling

Hoe stimuleren Nederlandse gemeenten het werken volgens de Wet meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling binnen onderwijs en kinderopvang? Een landelijk project brengt initiatieven in den lande in kaart en bundelt deze in een handzame handreiking voor gemeenten.

Professionals die deskundig zijn op het gebied van kindermishandeling kunnen het verschil maken in de aanpak ervan. Gemeenten kunnen die deskundigheid versterken door activiteiten te (laten) organiseren, zoals netwerklunches, presentaties, trainingen of symposia.

Vanuit een landelijk project  ontwikkelen de Universiteit Twente, de Academische Werkplaats Kindermishandeling, het LOCK en de LVAK  een handreiking voor gemeenten. Gezamenlijk brengen wij het komende jaar reeds ondernomen activiteiten, gericht op professionals in het onderwijs en in de kinderopvang, in kaart. Deze activiteiten bundelen wij tot een handzaam overzicht en vullen wij aan met uitkomsten uit onderzoek en adviezen van deskundigen om zo te komen tot een praktische handreiking voor gemeenten. De handreiking helpt gemeenten om makkelijker nieuwe activiteiten op te zetten in de doorgaande strijd tegen kindermishandeling.

Om een handreiking te maken die voldoet aan de wensen van gemeenten, wordt de bijdrage van gemeenten gevraagd. Middels een vragenlijst gaan we deze maand inventariseren welke initiatieven gemeenten sinds 1 juli 2013 ondernomen hebben om de aanpak van kindermishandeling en de invoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verder door te voeren.

Om een zo compleet mogelijk overzicht te maken, vragen wij ook uw hulp. Kent u initiatieven die wij kunnen meenemen in de inventarisatie, meldt deze dan bij ons.

Het project wordt gefinancierd door ZonMw en ondersteund door de VNG.

Met vriendelijke groeten namens de ontwikkelaars, Annemieke Konijnendijk(a.a.j.konijnendijk@utwente.nl), projectleider Universiteit Twente en Margreet Timmer(mtimmer@hetlock.nl), projectleider het LOCK