Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

publicatie icon Publicaties

AWK

Eergerelateerd geweld

Gespreksvoering

Huiselijk geweld

Intersectoraal samenwerken

Jeugdprostitutie

Kinderen uit de knel

Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling

Overig Aanbod

Praten met kinderen over mishandeling en misbruik

Seksualiteit en seksueel misbruik

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Trauma