Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Promoten en ondersteunen aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

Handreiking helpt gemeenten bij het promoten en ondersteunen van aandachtsfunctionarissen

Auteurs | Margreet Timmer en Annemieke Konijnendijk

De Academische Werkplaats Kindermishandeling  heeft samen met de  Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJTwente) geïnventariseerd hoe gemeenten de aandachtsfunctionaris kindermishandeling binnen onderwijs- en kinderopvangorganisaties promoten en ondersteunen.

Een aandachtsfunctionaris kindermishandeling ondersteunt collega’s die kindermishandeling vermoeden. Deze persoon kan ervoor zorgen dat de meldcode beter wordt toegepast. Op basis van verzamelde activiteiten en landelijke aanbod is een praktische handreiking ontwikkeld voor gemeenten.

De handreiking geeft concrete handvatten aan gemeenten: hoe kunnen zij het aanstellen van aandachtsfunctionarissen bevorderen en de deskundigheid van aandachtsfunctionarissen versterken? Ook gemeenten hebben belang bij professionals die de meldcode goed toepassen. Professionals die werken volgens de meldcode grijpen drie keer vaker in bij vermoedens van kindermishandeling. De inzet van een aandachtsfunctionaris is een strategie om de signalering en aanpak van kindermishandeling te versterken.

In de Digitale handreiking Aanpak Kindermishandeling wordt het samenbrengen en bijscholen van aandachtsfunctionarissen aan gemeenten aanbevolen. Gemeenten kunnen het aanstellen van aandachtsfunctionarissen actief (laten) promoten en ondersteunen. Deze aanjagende rol past bij de verantwoordelijkheden die gemeenten sinds 1 januari 2015 hebben om de preventie en aanpak van kindermishandeling lokaal goed te organiseren. In verschillende gemeenten is of wordt dit al gedaan, vaak met een aantal samenwerkingspartners op dit gebied, zoals GGD-en en Veilig Thuis-organisaties. Aandachtsfunctionarissen geven aan veel profijt te ervaren van ondersteunende activiteiten.

De handreiking is middels onderstaande link te openen.

Handreiking promoten en ondersteunen aandachtsfunctionarissen gemeenten juni 2016