Over ons

Het Landelijk Opleidings Centrum Kindermishandeling heeft sinds 2021 een doorstart gemaakt. Met een oude bekende als eigenaar. Margreet Timmer en Tim Jansen van TIMM Consultancy  hebben de handen ineengeslagen en leiden nu samen Het LOCK.

Bij Het LOCK vind je gedreven mensen die gek zijn op hun vak. We vinden het super om onze kennis over te dragen, maar ook heerlijk om samen met jou te kijken hoe je nog beter in je vak kunt worden. Dat doen we door onze trainingen interactief te maken met oefeningen die je uitdagen en prikkelen.

We zijn allemaal praktijkmensen en weten daardoor heel goed hoe complex en enerverend ons werk is, maar ook hoe mooi en dankbaar het kan zijn. Hierdoor hebben we niet alleen theoretisch een goed verhaal maar kunnen ons handelen ook onderbouwen aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Over ons

Wat hebben we te bieden?

Het LOCK heeft in de afgelopen jaren heel veel professionals mogen opleiden en inspireren en dat blijven we in de toekomst ook doen! In de jeugdzorg, de GGZ, het Sociaal Domein en het onderwijs werken deze gedreven professionals samen als het gaat om de aanpak van kindermishandeling.

Het LOCK kenmerkt zich als scholingsexpert op het gebied van het thema Huiselijk geweld & Kindermishandeling. We werken aan een breed scala aan trainingen die zich steeds richten op de meest actuele kennis. We richten ons op alle aspecten van de aanpak van kindermishandeling; het signalen en bespreekbaar maken, de stappen van de meldcode, werken aan directe en stabiele veiligheid maar ook op methodiek trainingen zoals The Resolutions Approach, Similar-but-different roleplay en de horizonmethodieken en gesprekvoering. 

Zo bieden we ook voor jou een passend aanbod. Door ook symposia en congressen te organiseren willen we iedereen de kans geven om te kunnen blijven ontwikkelen en groeien in je vak. Het is dan ook onze missie om een flinke bijdrage te leveren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

“Samen pakken we kindermishandeling aan”

Graag denken we mee over ingewikkelde vraagstukken, complexe casuïstiek, innovatieve projecten en implementatie of scholingsplannen. Zodat we samen met jou ons vak kunnen verrijken en verdiepen. En vooral ook kwaliteit in ons werk bieden. Hiermee willen we bereiken dat al onze cliënten zich gehoord en gezien voelen en de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Bel of mail ons gerust wanneer je vragen hebt!

Een kijkje in het verleden

Het Kinder en Jeugdtraumacentrum Haarlem (KJTC) en Fier Fryslân, expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties hebben het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling eind 2011 opgezet. De Vrije Universiteit (VU), afdeling Clinical Child and Family Studies, is medio 2012 toegetreden als samenwerkingspartner.

Het eerste doel was: Het LOCK zal een gedifferentieerd aanbod ontwikkelen van opleidingsmodules, masterclasses en trainingen. Er zal samengewerkt worden met post-HBO en post-academische opleidingenen met de belangrijkste initiële opleidingen. Het is de ambitie van het LOCK daarnaast een integrale opleiding op te zetten voor (toekomstige) behandelaren van mishandelde kinderen en jongeren.

De eerste jaren werd Het LOCK medegefinancierd door de Stichting Kinderpostzegels, de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Stichting Zonnige Jeugd en Stichting de Coen Hoeve. Vanaf 2014 werd gewerkt aan de zelfstandige toekomst van het LOCK.  Naast de projectleiders (mevr. J. van Bavel van het KJTC en mevrouw A. van Dijke van Fier) werden twee externe coördinatoren aangesteld (mevrouw M. Volaart en mevrouw M. Timmer). 

Het LOCK heeft door de jaren heen steeds de ambitie gehad om visie, expertise uit de praktijk en kennis uit wetenschappelijk onderzoek samen te laten vallen. De visie op kennisdeling en kennis ontwikkeling is daarbij onlosmakelijk verbonden met de visie op hulpverlening en behandeling bij kindermishandeling. Het aanbod van het LOCK richt zich op de brede definitie van kindermishandeling; misbruik, mishandeling en verwaarlozing in het gezin en grensoverschrijdend gedrag op scholen en instellingen.

In 2021 heeft Kenter Jeugdzorg, waar het LOCK onder viel, besloten te stoppen met hun externe scholingen. Omdat de ambities van Het LOCK goed passen bij de ambities van TIMM Consultancy is besloten tot overname zodat de expertise van het LOCK, en al het werk van onze voorgangers, niet verloren gaat.

Het LOCK en TIMM Consultancy = Het Landelijk Opleidingscentrum TIMM B.V.

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

We geloven heel erg in de formule 1+1=3 Samen sparren, samen trainingen en nieuwe tools ontwikkelen en soms ook samen training geven. Daardoor ontstonden er al snel mooie samenwerkingen met andere trainers en organisaties. De samenwerking tussen Het LOCK en TIMM Consultancy levert een schat aan nieuwe kansen en mogelijkheden op. Zij vormen nu samen het Landelijk Opleidingscentrum TIMM B.V. beiden onder leiding van Margreet Timmer

Inmiddels is er een mooie gevarieerde groep trainers die bij Het LOCK trainingen verzorgen. We bouwen aan een opleidingsinstituut met een duidelijk eigen gezicht!

Visie
“We hebben een duidelijke visie op goede zorg en begeleiding voor kinderen en hun ouders.”

De visie van het LOCK in een notendop

We hebben een duidelijke visie op goede zorg en begeleiding voor kinderen en hun ouders. Die steken we niet onder stoelen of banken. 

  1. Veiligheid is leidend van begin tot eind.
  2. De loyaliteit van het kind naar zijn/haar ouders wordt erkend en gerespecteerd.
  3. Snelle en eenduidige aanpak vanaf het eerste vermoeden tot en met de follow-up.
  4. De aanpak is in eerste instantie safety-focused en in tweede instantie ook abuse-focused.
  5. De aanpak is systeemgericht en betrekt zowel de verzorgende als de niet verzorgende ouder en, als dit aan de orde is, zowel de misbruikende/mishandelende ouder als de niet-misbruikende/niet–mishandelende ouder.
  6. Wrap around care (zorg rondom het kind en zijn systeem): het kind staat centraal; mét het kind spreken; slechts eenmaal het feitelijke verhaal moeten vertellen; eenduidige samenwerking; bundeling van expertise.
  7. Zorg op maat, voor het gehele systeem; aandacht o.a. voor trauma, relatiedynamiek tussen ouders, dynamiek pleger-slachtofferschap, ouderschap en opvoeding, transgenerationele overdracht.
  8. Zo weinig mogelijk professionals in het systeem.
  9. Nauwe verbinding zorg en justitie (civiel- en strafrechtelijk): justitieel/forensisch, medisch, psychosociaal/psychi(atri)sch
  10. De aanpak is integraal, systeemgericht, multimodaal en multidisciplinair.
 
De trainers

Alle trainers die aangesloten zijn bij Het LOCK zijn werkzaam (geweest) in de jeugdzorg, GGZ of het brede sociaal domein. Wil je meer weten over een van onze trainers? Klik dan op hun persoonlijke profiel. Je leest dan wat hen drijft als trainer maar ook wat hun werkachtergrond is.

Naast de vaste trainers zijn er ook trainersacteurs aangesloten bij Het LOCK. We vinden het heerlijk om tijdens een training ruimte te bieden aan het oefenen van gesprekstechnieken en dat werkt het beste met een acteur. Eerst even spannend maar altijd erg waardevol. We zetten je niet voor het blok maar geven je alle ruimte om te experimenteren met nieuw gedrag of nieuwe vaardigheden.

Achter de schermen

Het vaste team van Het LOCK bestaat uit de volgende personen:

Margreet Timmer

Margreet Timmer

Directeur/eigenaar
Tim Jansen

Tim Jansen

Financiële administratie
Mark Jansen

Mark Jansen

Facilitaire zaken
marleen deze vindt ze leuker

Marleen Nijburg

Opleidingsmanager
Suzan Achter office manager Het LOCK

Suzan Achter

Office manager
Jacqueline de Vries - office manager

Jacqueline de Vries

Office manager
Linkpagina Het LOCK