Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Visie van het lock

Samen pakken we kindermishandeling aan!

Toegankelijke en effectieve hulp voor de kinderen die mishandeling en misbruik hebben meegemaakt, is hard nodig. Mishandelde, misbruikte en verwaarloosde kinderen lopen, een groot risico op een verstoorde ontwikkeling, op hertraumatisering, op ernstige (persoonlijkheids-) problemen later in het leven en op het voortzetten van de ‘cycle of violence’. Effectieve hulp is ook belangrijk voor de samenleving. Chronisch getraumatiseerde kinderen lopen, als ze niet worden behandeld, de kans in de volwassenheid de grootste gebruikers van de gezondheidszorg te worden.

Kindermishandeling is niet alleen een gezinsprobleem, het is een probleem van ons allemaal: van de ministeries en hun ministers, van alle politici, van leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs, van de tandarts en de dokter. Kindermishandeling is bovendien de verantwoordelijkheid van ‘society as a whole’. De samenleving draagt verantwoordelijkheid voor het nemen van acties en het is de samenleving ook aan te rekenen als er geen actie wordt ondernomen. Daarom is het belangrijk dat de aanpak van kindermishandeling zich richt op het hele systeem, inclusief de maatschappelijke elementen (wonen, werk, sociale integratie). Het LOCK wil bijdragen aan het nemen van deze verantwoordelijkheid door het bieden opleiding en scholing aan professionals.