Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

RKJ Noord- Holland & Het LOCK doet onderzoek

RKJ Noord-Holland start & Het LOCK doet onderzoek.

regionale kenniswerkplaats

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland (RKJ) heeft subsidie toegekend gekregen vanuit ZonMw. Het thema dat deze kenniswerkplaats aan gaan pakken is: de samenwerking tussen de formele en informele zorg rondom jeugdigen t/m 23 jaar met een ondersteuningsbehoefte.

In vier Leerateliers onderzoekt de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord Holland vier thema’s:
–             Leeratelier 1: Leren van Jongerencommunity Triple ThreaT in Schalkwijk,
Haarlem
–             Leeratelier 2: Samenwerken met informele hulpbronnen om crisissituaties in
gezinnen te voorkomen
–             Leeratelier 3: Meldcode en empowerment
–             Leeratelier 4: Zo licht als kan: professionele zorg afbouwen

Met veel plezier kunnen wij u mededelen dat Het LOCK onderzoek zal verrichten in deze Kenniswerkplaats. Inhoudelijk coördinator Yvonne van Pouderoijen van Het LOCK zal het onderzoek leiden in het leeratelier:
–   Meldcode & empowerment

Van juni 2020 tot juni 2023 werkt zij samen met partners, de jongeren zelf, ouders van de jongeren, professionals, instellingen en gemeenten in deze kenniswerkplaats Jeugd in Noord-Holland om de jeugdzorg in de regio te verbeteren, specifiek op het thema Meldcode.
In elk Leeratelier zijn de jeugdigen zelf, hun vertegenwoordigers, het informele netwerk, gemeentes, professionals, instellingen en de universiteit/het hbo vertegenwoordigd.

Het LOCK is trots en verheugd om te mogen starten met onderzoek in deze Kenniswerkplaats. Wij kijken uit naar samenwerking met alle partners in het veld. Via de website en de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte.

Onze Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland is 1 van de veertien kenniswerkplaatsen Jeugd in Nederland die van start gaan. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht dat ZonMw onlangs heeft verspreid: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/samen-leren-en-verbeteren-in-de-regio/?utm_medium=email