Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

MDCK

Het Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling (MDCK): de kracht van samen onder één dak.

Wat is het?

Een kind- en gezinsvriendelijk Multidisciplinair Centrum voor de aanpak Kindermishandeling (MDCK) in de Veiligheidsregio Kennemerland (Haarlemmermeer, IJmond, Zuid-Kennemerland).

Aanleiding

De behandeling van mishandelde kinderen en hun ouders schiet vaak tekort. Bij vermoedens van kindermishandeling worden vaak professionals van teveel verschillende instellingen ingeschakeld – zowel vanuit justitie als vanuit de medische en (jeugd)zorgsector – die bovendien niet goed met elkaar samenwerken. Er is behoefte aan meer afstemming en betere samenwerking om dubbel werk te voorkomen en snel en effectief onderzoek te doen waarna hulp kan starten.

Resultaten

Gebaseerd op de aanpak van Children’s Advocacy Centers (uit Amerika) en de Barnahuses (uit Noord-Europa) heeft de academische werkplaats in de regio Kennemerland in 2012 het Multi disciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK) opgezet. Aanvankelijk als wekelijks consultatieteam, maar vanaf november 2015 als een intersectoraal, multidisciplinair centrum met een eigen locatie. Hier werken gespecialiseerde teams van professionals uit de medische zorg, de jeugd- en volwassenenzorg en de justitiële sector dagelijks samen. Zij zijn na een melding direct inzetbaar om bij vermoedens van acute onveiligheid en/of structureel ernstige onveiligheid van kinderen snel onderzoek te doen en vervolgens hulp bieden. De teams werken onder één dak. Op de splinternieuwe, speciaal ingerichte locatie in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp zijn alle faciliteiten aanwezig voor medisch onderzoek, psychosociaal onderzoek, risicotaxatie en een kindvriendelijk studio verhoor door de politie. Onderzoek, diagnose, plan van aanpak (o.a. veiligheidsplan) en behandeling komen in het MDCK samen. Toepassing en toekomst

Praktijk

Dankzij de multidisciplinaire aanpak wordt er niet meer langs elkaar heen gewerkt. De professionals in de regio weten het MDCK inmiddels goed te vinden. Ook buiten de regio mogen instellingen op verzoek en na overleg met de coördinator van het MDCK, waar nodig gebruik maken van de faciliteiten. In februari 2016 is op dezelfde locatie ook een Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) voor alle jongens en meisjes, mannen en vrouwen die te maken hebben gehad met een recente aanranding of verkrachting, gestart. Het MDCK Kennemerland werkt na de triage – meestal door Veilig Thuis – met een uitgeschreven werkproces gebaseerd op de Signs of Safety (SOS) benadering. Daarbij worden ook de ideeën en mogelijkheden van kinderen, ouders en het netwerk rondom het gezin systematisch betrokken. Vanuit vergelijkbare teams in andere regio’s bestaat veel belangstelling voor de werkwijze van de MDCK-teams.