Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Initiatiefnemers

Het LOCK is een initiatief van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem (KJTC) en Fier Fryslân.

Eind 2011 sloegen deze twee partijen de handen ineen om kennis over de aanpak van kindermishandeling toegankelijker te maken voor professionals. Medio 2012 is ook de Vrije Universiteit (VU), afdeling Clinical Child and Family Studies, toegetreden als samenwerkingspartner. Sinds begin 2015 zijn de VU en het KJTC de twee kernpartners van het LOCK. Gezamenlijk vormen zij een krachtige kern met expertise uit wetenschap en praktijk. De belangrijke speerpunten in het opleidingsaanbod van het LOCK zijn; de integrale en systeemgerichte aanpak van kindermishandeling én scholing in diagnostiek en behandeling.

De ontwikkeling van het LOCK is mede mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting de Coen Hoeve en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden. Het LOCK is een ANBI stichting, de verantwoording van het LOCK vindt u onderaan deze pagina.

Meer over de initiatiefnemers:

Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem (KJTC) biedt hulp aan getraumatiseerde kinderen, jongeren en belangrijke mensen in hun omgeving. Daarnaast ondersteunt het KJTC instellingen die te maken hebben met getraumatiseerde kinderen en jongeren. Sommige kinderen of jongeren verwerken trauma samen met hun omgeving. Anderen hebben professionele hulp nodig. Het KJTC biedt zulke hulp, professioneel en betrokken. Het KJTC biedt zowel individuele- als groepsbehandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met traumatische ervaringen. Ook hun ouders krijgen begeleiding.  Op de website van het KJTC vindt u meer informatie, klik hiervoor op onderstaand logo.

KJTC-logo

Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen; uit slachtoffers, plegers en getuigen van geweld (vaak kinderen). Specialismen zijn onder meer kindermishandeling, huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek en vroegkinderlijke traumatisering. Fier is erkend zorgaanbieder voor WMO, jeugdzorg, jeugd-GGZ, volwassenen GGZ, AWBZ, forensische zorg en zorg voor asielzoekers. Fier biedt zowel klinische/residentiële zorg als ambulante zorg. Op de website van Fier vindt u meer informatie, klik hiervoor op onderstaand logo.

Fier

Vrije Universiteit
De afdeling Ontwikkelingspedagogiek van de VU heeft een Academische Werkplaats Kindermishandeling. Hier wordt onderzoek gedaan naar de Multidiciplinaire Centra aanpak Kindermishandeling. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van diverse behandelmethoden waaronder; de ‘Horizon Methodiek’ bij seksueel misbruik en huiselijk geweld maar ook de methodiek ‘kinderen uit de knel’. Op de website van de afdeling Ontwikkelingspedagogiek vindt u meer informatie over deze projecten, klik hiervoor op onderstaand logo.

VU

Het LOCK heeft veel te danken aan de steun van een aantal goede doelen waaronder Kinderpostzegels Nederland. Wilt u meer weten over het programma ‘voorkom kindermishandeling’ van Kinderpostzegels klik dan op onderstaand logo.

kinderpostzegels

 

Het LOCK is een ANBI stichting, de verantwoording van het LOCK kunt u nalezen in het Jaarverslag Stichting LOCK 2012, de Jaarrekening Jeugdriagg 2012 en de Jaarrekening Jeugdriagg 2013