Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

AWK

Academische Werkplaats Kindermishandeling

Projectomschrijving
De Academische Werkplaats Kindermishandeling heeft van 2010 tot 2017 gewerkt aan een multidisciplinaire, intersectorale aanpak van kindermishandeling en deed onderzoek naar behandelmethoden en overdracht van kennis. Daarbij is een brug geslagen tussen onderzoek, beleid, opleidingen en praktijk. De werkplaats heeft de samenwerking tussen kennisinstellingen, praktijkinstellingen en de overheid in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en de Haarlemmermeer bevorderd met behulp van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en implementatie omtrent kindermishandeling en de behandeling van kinderen (en hun ouders/verzorgers) die met kindermishandeling te maken hebben gehad.

Resultaten
Eén van de resultaten van de AWK is de totstandkoming van het Multidisciplinair Centrum voor de aanpak van Kindermishandeling (MDCK). Hier werken gespecialiseerde teams van professionals uit de medische zorg, de jeugd- en volwassenenzorg en de justitiële sector samen aan de aanpak bij kindermishandeling na een acute of ernstige melding. Nieuw ontwikkelde methodieken die op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn onderbouwd, krijgen inmiddels ook elders in het land navolging. Er is een lekenboekje gemaakt over de onderzoeksresultaten met tips voor de praktijk.
Voor deze overdracht van in praktijk en onderzoek ontwikkelde kennis, is het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK) opgericht. Daar kunnen professionals uit het hele land trainingen volgen in bijvoorbeeld multidisciplinair werken of werken met een methodiek als Kinderen uit de Knel of de Horizonmethode (zie meerdere factsheets in het kader hieronder). Verder is onder meer een handreiking voor gemeenten opgesteld om hen te inspireren en praktische handvatten te geven bij het promoten en ondersteunen van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling binnen onderwijs- en kinderopvangorganisaties. Andere onderzoeksresultaten die nog niet tot concrete producten of aanpassingen hebben geleid, zoals die uit het project ‘De rol van zelfbeheersing bij huiselijk geweld’, worden eerst verder onderzocht.

Vervolg
De Academische Werkplaats Kindermishandeling zet haar activiteiten voort in de Academische Werkplaats Samen voor het veilig opgroeien van kinderen! (2015-2019) binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd.

Meer informatie over de resultaten en producten van Academische Werkplaats Kindermishandeling:

• In het online magazine Met elkaar verbonden (november 2017)
• Factsheet deelproject ‘Integrale aanpak van kindermishandeling onder één dak’
• Factsheet deelproject ‘Convenant kindermishandeling en WIJZER informatie delen’
• Factsheet deelproject ‘Onderzoek naar de Horizonmethode bij seksueel misbruik (4-12 jaar)’
• Factsheet deelproject ‘De Horizonmethode voor seksueel misbruikte jongeren (12 t/m 22 jaar)’
• Factsheet deelproject ‘De Horizonmethode voor de LVB-doelgroep’
• Factsheet deelproject ‘De Horizonmethode bij gezinnen na geweld tussen ouders’
• Factsheet deelproject ‘Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling: een handreiking voor gemeenten’
• Factsheet deelproject ‘Gevolgen van seksueel misbruik’
• Factsheet deelproject ‘De rol van zelfbeheersing bij huiselijk geweld’
• Factsheet deelproject ‘KINDEREN UIT DE KNEL’
• Factsheet deelproject ‘Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK)’

Opbrengsten van 6 jaar AWJ
Het digitale magazine ‘Met elkaar verbonden – De succesformule van de academische werkplaatsen jeugd’ zet de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd in de etalage. Projectleiders en stakeholders van de 6 werkplaatsen vertellen zelf over hun ervaringen.

 

 

 

AWK