Thema

Traumasensitief onderwijs

Wat jij als docent moet weten over de effecten van traumatisering
Traumasensitief onderwijs

Achter moeilijk of onbegrepen gedrag van kinderen gaat vaak traumatisering schuil. Het gedrag kan dan gezien worden als overlevingsgedrag. Trauma kan een gevolg zijn van mishandeling of misbruik maar ook van andere traumatische gebeurtenissen.

Maar hoe kun je dat als onderwijsprofessional nou herkennen? Hoe kun jij zorgdragen voor traumasensitief onderwijs? Waaraan merk je dat een kind ingrijpende ervaringen heeft meegemaakt? En hoe ga je daarover in gesprek? Allemaal belangrijke vragen die tijdens de training aan bod komen.

Na deze tweedaagse cursus Traumasensitief onderwijs:

Deel deze pagina

Praktische informatie

€625 p.p
Utrecht of Assen
NVO-NIP 14, behandeling 9, diagnostiek 4, literatuurstudie 14, overige taken 1, SKJ is aangevraagd
Leerkrachten en alle overige onderwijsprofessionals, gedragsdeskundigen

Beschikbaarheid

Startdatum Start - eindtijd Locatie Plekken
2 oktober 2024 Toon alle lesdagen van 09:30 tot 16:30 Amersfoort 1
9 oktober 2024 Toon alle lesdagen van 09:30 tot 16:30 Meer informatie Utrecht of Amersfoort 20
13 november 2024 Toon alle lesdagen van 09:30 tot 16:30 Assen 8
29 januari 2025 Toon alle lesdagen van 09:30 tot 16:30 Utrecht 17

Overige informatie

Onderwerpen van dag 1

  • Wat is trauma en wie zijn de leerlingen bij wie we aan trauma denken.
  • Welke soorten trauma onderscheiden we?
  • Wat kun je meteen al doen om deze kinderen te helpen? (ruimte om casuïstiek in te brengen)
  • Theorie over uitingsvormen in gedrag van trauma op verschillende leeftijden.
  • Impact van lesgeven aan getraumatiseerde kinderen op jou als leerkracht.
  • Kennis over de invloed van trauma op de hersenontwikkeling. Hoe gaat dit samen met de hechtingsontwikkeling?

Onderwerpen van dag 2

  • Welke patronen zien we bij kinderen, in hun denken, voelen en gedrag ? Kijken met de traumabril.
  • Zorgen voor jezelf als leerkracht.
  • De veerkracht van individuele kinderen vergroten. Het maken van een steunplan, met het kind samen.
  • Structurele werkwijzen op school, samenwerken met ouders en met ketenpartners.

We verzorgen deze training in samenwerking met TIMM Consultancy

De training over lesgeven aan getraumatiseerde kinderen – Traumasensitief onderwijs – biedt alle onderwijsprofessionals volop kennis en handvatten over de impact van trauma op kinderen. Zo kunnen zij getraumatiseerde kinderen helpen zich optimaal te ontwikkelen.

We kunnen zo met elkaar een groot verschil maken in het leven van getraumatiseerde kinderen. Terwijl we daarnaast zelf minder snel uitgeput raken.

Achter moeilijk of onbegrepen gedrag van kinderen gaat vaak traumatisering schuil. Het gedrag kan dan gezien worden als overlevingsgedrag. Trauma kan een gevolg zijn van mishandeling, verwaarlozing of misbruik, getuige-zijn van geweld, evenals plotseling verlies of een gevaarlijke vlucht uit eigen land, ingrijpende medische handelingen of langdurige pestervaringen.

In het onderwijs is tegenwoordig meer aandacht voor de effecten van trauma op het vermogen van kinderen om te leren. Als onderwijsprofessional kun je actief bijdragen aan het gevoel van veiligheid en de mogelijkheden voor zelfregulatie en sociaal gedrag, zodat ook getraumatiseerde kinderen kunnen blijven leren. Ook jij kunt kinderen helpen hun veerkracht te vergroten en hun ontwikkeling weer op het goede spoor te brengen. Voor sommige “lastige” of juist “teruggetrokken” kinderen kan school zo het verschil maken.

Traumasensitief onderwijs en wat daarbij komt kijken in de groep en in de school is het onderwerp van deze cursus. Je krijgt kennis over oorzaken en effecten van traumatisering en de uitingsvormen bij leerlingen op school. Je bespreekt met andere leerkrachten wat mogelijke structurele werkwijzen in de groep zijn, hoe je samenwerkt met ouders en hoe schoolbeleid hierbij aan kan sluiten.

Wil je meer weten over dit onderwerp luister dan ook eens naar de podcast met Leony Coppens.

Tijdens onze trainingen delen we onder de deelnemers verschillende infographics uit. Je kunt ze hier onder downloaden wanneer je ze wilt delen met je collega’s.

Artikelen

Boek; Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Tijdens de training wordt gewerkt met het boek Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen van Leony Coppens, Marthe Schneijderberg en Carina van Kregten.

Getraumatiseerde kinderen hebben vaak moeite met leren, met het reguleren van hun emoties en hun gedrag, en met vertrouwen in zichzelf en anderen. Doordat ze dagelijks te maken hebben (gehad) met onveilige of zeer stressvolle omstandigheden, zijn hun hersenen gericht op overleven in een bedreigende omgeving. Het gedrag van deze kinderen is voor leerkrachten vaak moeilijk te begrijpen, wat kan leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie.

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals de kennis en praktische richtlijnen om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit komt ten goede aan de schoolprestaties, aan de veerkracht van getraumatiseerde kinderen en aan het klimaat in de klas. School kan hiermee in het leven van getraumatiseerde kinderen een groot verschil maken.

De laatste jaren is er in Nederland veel ervaring opgedaan met traumasensitief onderwijs. In deze volledig herziene versie nemen de ervaringen van onderwijsprofessionals en die van als kind getraumatiseerde (jong)volwassenen een belangrijke plaats in. Steeds duidelijker wordt dat traumasensitief onderwijs goed is voor álle leerlingen en leerkrachten, in het regulier én in het speciaal onderwijs.

In deze compleet herziene (7e) editie van dit praktische handboek zijn ook de te zetten stappen beschreven op weg naar een schoolbreed traumasensitief onderwijsklimaat. Bij het boek zijn gratis downloads beschikbaar in de vorm van werkbladen, praatplaten, werk- en reflectiekaarten en ideeën voor activiteiten in de klas.

Het boek bestel je hier

Margreet Timmer

Heb je vragen over de training?

Bekijk onze Veel gestelde vragen of neem contact op met Margreet voor meer informatie.
Linkpagina Het LOCK