Begeleiding van kinderen en ouders na seksueel misbruik

Horizonmethodiek
Horizonmethodiek na seksueel misbruik

Met spel, muziek, creativiteit en psychomotorische interventies help je kinderen zich weer veilig te voelen in hun eigen lichaam en in de wereld om hen heen. Tegelijk help je ouders een nieuwe balans vinden, door over de impact van het seksueel misbruik van hun kind op hun leven en netwerk te praten, en over schuldgevoelens, (over)bescherming, grenzen en wensen.

De Horizonmethodiek is al jaren bekend als een traumagerichte cognitief-gedragstherapeutische (groeps)behandeling voor kinderen en hun ouders na seksueel misbruik. Een programma voor de kinderen en voor de ouders. Deze methode is recent door Merijn van de Vliet, Manon Willemsen en Francien Lamers-Winkelman herschreven en aangevuld met hele waardevolle nieuwe interventies en oefeningen.

In deze training leer je hoe je deze methodiek inzet voor zowel individuele als groepstrajecten. Er is een protocol voor kinderen en een voor de ouders die je in de parallelle ouderbegeleiding gebruikt.

Het is een afwisselende en dynamische training gericht op inzicht, samendoen en ervaren! Naast de training, volg je 2 x 2 uur supervisie in groepsverband.

Na de training Horizonmethodiek na seksueel misbruik:

Deel deze pagina

Praktische informatie

€365 p.p
Utrecht
wordt aangevraagd bij SKJ en NVO-NIP. Bij voldoende belangstelling kan ook accreditatie aangevraagd worden bij andere beroepsverenigingen zoals; NVP, KP, Vaktherapeuten of anderen.
Psychologen, GZ-psychologen, Klinisch-psychologen, psychotherapeuten, psychomotorisch therapeuten en jeugdprofessionals.

Beschikbaarheid

Startdatum Start - eindtijd Locatie Plekken
4 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30 Utrecht 12

Overige informatie

Informatie volgt.

De herschreven Horizonmethodiek  is een traumagerichte cognitief-gedragstherapeutische (groeps)behandeling voor kinderen en jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Het aanbod bestaat uit begeleiding van de kinderen en hun ouders/ verzorgers. Het is oorspronkelijk ontwikkeld als een groepsbehandeling met spel, muziek, creativiteit en psychomotorische interventies om kinderen te helpen zich weer veilig te voelen in hun eigen lichaam en in de wereld om hen heen.

Voor ouders/ opvoerder bespreken we de impact van het seksueel misbruik van hun kind op hun leven en netwerk. We praten over het vinden van een nieuwe balans in hun opvoeding en er komen thema’s voorbij zoals (over)bescherming in deze digitale tijd, (schuld)gevoelens, grenzen en wensen.

Met de toevoeging van uitgebreide interactiemomenten richt het protocol zich specifiek ook op herstel van de onderlinge verbinding tussen ouders en kind en helpt het ingewikkelde thema’s bespreekbaar maken zoals geheimen, omgaan met gevoelens, stress en bovenal het weer hervinden van plezier met elkaar.

Het protocol kan ook in een individueel therapietraject en in ouderbegeleiding gebruikt worden. Het richt zich op de basisschoolleeftijd (8-12 jaar), maar kan ook ingezet worden voor een bredere doelgroep.

Merijn van de Vliet, Manon Willemsen en Francien Lamers-Winkelman hebben in 2023 samen de Horizonmethodiek herschreven.

Training

In deze training leer je de opbouw en de rationale van de verschillende onderdelen van de Horizonmethodiek goed kennen: traumaverwerking voor kinderen met gebruik van psychomotorische interventies, een parallelaanbod voor ouders inclusief voorbereidend programma en ouder-kind interactiesessies. Je kunt het materiaal van de methodiek gebruiken binnen een groepsaanbod maar ook in individuele behandeltrajecten.

De training biedt theoretische achtergrondkennis, veel praktijkvoorbeelden, video’s en oefenmogelijkheden in de groep van een aantal onderdelen. Naast de reguliere trainingsdag wordt er 2 maal 2 uur supervisie aangeboden.

Begeleiding van kinderen en ouders na seksueel misbruik

De bijbehorende materialen kunnen bij SWP gekocht worden.

Horizon-set seksueel misbruik bij kinderen

Margreet Timmer

Heb je vragen over de training?

Bekijk onze Veel gestelde vragen of neem contact op met Margreet voor meer informatie.

Overige trainingen binnen het thema Seksualiteit en seksueel misbruik

Seksualiteit en seksueel misbruik
1 dag + 2 x 2 uur supervisie
Seksualiteit en seksueel misbruik
Seksualiteit en seksueel misbruik
Eendaagse training
Linkpagina Het LOCK