Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Cursus signaleren en handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling
Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Iedere organisatie die werkt met ouders en kinderen, is verplicht om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jou betekent dit dat je weet wat je moet doen bij vermoedens van geweld of verwaarlozing.  

Signaleren en handelen bij Huiselijk geweld en Kindermishandeling blijft lastig. Want klopt het nou wel wat je hebt waargenomen? En wat nou als het niet klopt? Je kunt toch niet zomaar iemand ergens van beschuldigen?! Wat doe je als je alleen maar een onderbuikgevoel hebt? 

Na onze eendaagse cursus Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling: 

Deel deze pagina

Praktische informatie

€345 p.p
7 december Utrecht 30 oktober Assen
SKJ 9.75 punten
Jeugd- en gezinsprofessionals, maatschappelijk werkers, Medewerkers onderwijs, kinderopvang en GGZ

Beschikbaarheid

Startdatum Start - eindtijd Locatie Plekken
16 mei 2024 van 09:30 tot 16:30 Utrecht 8
23 september 2024 van 09:30 tot 16:30 Assen 9

Overige informatie

Ochtend:

  • Kennis over signalen en gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
  • Stappen van de meldcode 
  • Signalen in kaart brengen
  • Collegiaal overleg
  • In gesprek met de cliënt 

Middag:

  • Wegen van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Het afwegingskader 
  • Samenwerken in de keten en de taken van Veilig Thuis

Om geweld en verwaarlozing te stoppen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Na deze training weet je wat jouw taak en rol hierin is en hoe je samenwerkt met andere professionals. De stappen van de meldcode gaan we bij lang zodat jij straks precies weet wat je moet doen als jij je zorgen maakt over een kind of gezin.   

Er komt steeds meer aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling en er is een groeiend bewustzijn t.a.v. signalen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Een volgende stap is dat we elkaar beter weten te vinden zodat er goed samengewerkt wordt, er meer één taal gesproken wordt en er nog meer systematisch en transparant gewerkt gaat worden. Het afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gaat hierbij helpen. 

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is in juli 2013 geïntroduceerd, vanaf 1 januari 2019 is een afwegingskader een essentieel onderdeel van de meldcode en ben je verplicht om het afwegingskader te gebruiken. 

Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de verbeterde meldcode. Je krijgt informatie over het signaleren en handelen bij vermoedens van geweld in afhankelijkheidsrelaties, de stappen van de meldcode, het afwegingskader en het bespreken van je zorgen. 

Een mooi vervolg op deze training is de training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling

Handreiking Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Klik hier

Margreet Timmer

Heb je vragen over de training?

Bekijk onze Veel gestelde vragen of neem contact op met Margreet voor meer informatie.

Overige trainingen binnen het thema Kindermishandeling en huiselijk geweld

Kindermishandeling en huiselijk geweld
Eendaagse bijeenkomst
Kindermishandeling en huiselijk geweld
3 uur
Kindermishandeling en huiselijk geweld
Webinar van 2 uur
Kindermishandeling en huiselijk geweld
Driedaagse training
Kindermishandeling en huiselijk geweld
Eendaagse training
Linkpagina Het LOCK