De veerkrachtontdekkingsreis

Trauma en Veerkracht
De veerkrachtontdekkingsreis

Naomi Vandamme benadert in deze masterclass het thema veerkracht vanuit een sociaal-ecologische visie. Kinderen en volwassenen functioneren binnen een breed scala aan omgevingen en contexten. Dit contextueel kijken helpt jou om binnen deze lagen veerkrachtbronnen te vinden die kinderen en volwassenen positief beïnvloeden.

Ze kun je bijvoorbeeld de individuele copingstrategieën versterken als ook de ondersteunende structuren binnen de gemeenschap, school of zijn omgeving verder verbeteren.

Je krijgt werkwijzen aangereikt om op een simpele manier, met een specifieke communicatiemethode, met kinderen en gezinnen op zoek gaan naar de voor hen belangrijke en betekenisvolle bronnen voor veerkracht. Zo kun je binnen de huidige context en situatie komen tot verbeterd welbevinden.

Naomi geeft jou concrete tips en activiteiten om veerkracht bij kinderen en jongeren te stimuleren.

Na de masterclass over De veerkrachtontdekkingsreis

Deel deze pagina

Praktische informatie

€49 p.p
Online
SKJ 2 punten
Alle professionals die werken met kinderen en ouders

Beschikbaarheid

Startdatum Start - eindtijd Locatie Plekken
3 december 2024 van 15:00 tot 17:00 Online 30

Overige informatie

Programma masterclass over De veerkrachtontdekkingsreis

  • Een sociaal-ecologische visie op veerkracht.
  • Definitie van veerkracht
  • De rol van bronnen voor veerkracht en wat dit betekent in het werken met kinderen en gezinnen.
  • Het integratieve brein, een neurobiologische blik op het thema trauma en veerkracht bekeken vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief.
  • Tool “de veerkrachtontdekkingsreis” een simpele manier met een specifieke communicatiemethode, ontwikkeld vanuit een whole brein benadering, om met kinderen en gezinnen op zoek te gaan naar de voor hen belangrijke en betekenisvolle bronnen voor veerkracht om binnen de huidige context en situatie te komen naar verbeterd welbevinden.
  • Extra concrete tips en activiteiten om veerkracht bij kinderen en jongeren te stimuleren.
  • Vragenronde

Deze masterclass is een van een serie zeer interessante masterclasses die we aanbieden.

Inhoud masterclass over De veerkrachtontdekkingsreis

Veerkracht is het vermogen om terug te veren, goed te functioneren en door te groeien na ingrijpende ervaringen. Het is geen vaststaande eigenschap die je wel of niet hebt. Iedereen beschikt wel over mogelijkheden om veerkracht te ontwikkelen of te vergroten.

Kinderen die veerkrachtig zijn, zijn in staat gebruik te maken van individuele eigenschappen en vaardigheden, zoals probleemoplossend vermogen, gevoel voor humor of sociale vaardigheden en externe middelen, zoals steun van een verzorger of een betrouwbare volwassene buitenshuis. Veerkracht is zichtbaar op meerdere gebieden, zoals een goede (geestelijke) gezondheid, liefdevolle relaties, goede (school)prestaties.

Verschillende factoren van het kind (interne hulpbronnen) en verschillende factoren in zijn of haar omgeving (externe hulpbronnen) dragen bij aan veerkracht. Het is geen kwaliteit of eigenschap die je wel of niet hebt. Het is een proces, het is dynamisch en in ontwikkeling door ervaringen die het kind opdoet.

Jij kunt bijdragen aan het vergroten van de kans dat een kind terugveert. Kijk samen naar de bronnen die er al zijn en bekijk welke er belangrijk zijn voor het kind. Daar kun je dan samen aan gaan bouwen.

Door interventies op meerdere niveaus, van individueel tot contextueel, te gebruiken ben je in staat om effectiever in te grijpen. Zo kan je interventies binnen diverse ecologische lagen met elkaar verbinden op een manier dat ze een positief interactioneel effect hebben op de wijze waarop kinderen en gezinnen omgaan met schokkende- of traumatische gebeurtenis.

Door te begrijpen hoe verschillende ecologische factoren bijdragen aan veerkracht, kun je gericht preventieve maatregelen nemen en vroegtijdige interventies ontwikkelen die problemen voorkomen of minimaliseren.

Naomi bespreekt de integratie van sociaal-ecologische theorieën en Whole Brain-technieken zodat jij een bredere en diepere kennisbasis ontwikkeld rondom het bevorderen van veerkracht bij mensen die door een moeilijke periode gaan.

Deze kennis is ook van toepassing op jouw eigen professionele ontwikkeling. Dit bevordert interdisciplinaire samenwerking en een meer omvattende benadering van problemen van jongeren en gezinnen. Specifieke vaardigheden, zoals systeemdenken, creatief probleemoplossend vermogen, en effectieve communicatiestrategieën, worden verbeterd door deze benaderingen.

Gz-psycholoog Naomi Vandamme werkt zowel in haar Veerkrachtexpertisecentrum als in haar eigen praktijk met getraumatiseerde kinderen en jongeren. Hun trauma’s hebben uiteenlopende oorzaken, zoals seksueel misbruik, verwaarlozing of mishandeling, maar ook langdurig pesten of medische tegenslagen. Eerder werkte Vandamme met onder andere getraumatiseerde vluchtelingenkinderen in Nederland, Haïti en de USA.

Meer lezen over het werk van Naomi, klik hier

Het geweldige materiaal van Naomi vind je hier

Margreet Timmer

Heb je vragen over de training?

Bekijk onze Veel gestelde vragen of neem contact op met Margreet voor meer informatie.
Linkpagina Het LOCK