Inloggen
Opleidingsaanbod Het LOCK

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Words and Pictures

Words and Pictures; Het verhaal in woord en beeld om het gezinsgesprek over kindermishandeling en huiselijk geweld op gang te brengen

Sommige kinderen hebben te maken met ingrijpende levensgebeurtenissen. Ze zijn mishandeld of misbruikt, getuige geweest van huiselijk geweld of één van de ouders wordt ernstig ziek. Er kan sprake zijn (geweest) van een uithuisplaatsing, korte of langere tijd wonen in een pleeggezin, een opname of detentie van een ouder of (complexe) scheiding. Vaak krijgen kinderen te weinig of geen informatie over deze belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Soms krijgen ze de informatie op een moment of op een manier die maakt dat ze het niet goed in zich op kunnen nemen. Of horen kinderen van verschillende volwassenen, verschillende verhalen. Hierdoor kunnen ze klachten ontwikkelen die voorkomen hadden kunnen worden.

Susie Essex ontwikkelde samen met haar collega’s de interventie ‘Words and Pictures’, het ‘Verhaal in Woord en Beeld’. In deze interventie maken ouders samen met de hulpverlener een aantal tekeningen met tekst. Voor het maken van deze tekeningen staan vier vragen centraal: Wie maken zich zorgen over de kinderen? Waar maken ze zich zorgen over? Wat is er gebeurd? En wat gaan we er aan doen? Als alle betrokken volwassenen het met het verhaal eens zijn, kunnen de behandelaar en de ouders de tekeningen met de kinderen gaan bespreken. Juist ook als ouders van mening verschillen, kan het maken van het ‘Verhaal in Woord en Beeld’ een goede interventie zijn.

Tijdens deze cursus komen de verschillende stappen van het maken van het ‘Verhaal in Woord en Beeld’ aan bod. De trainer geeft een theoretisch kader en bespreekt aan de hand van haar eigen werk met gezinnen diverse praktijkervaringen. Deelnemers oefenen met het maken van het ‘Verhaal in Woord en Beeld’ en kunnen na de trainingsdag in de praktijk met de interventie aan de slag.

Programma  onderdelen

  • Words en Pictures, ontstaan en doel
  • Belangrijke thema’s; ontschuldigen, ouders nemen verantwoordelijkheid
  • Voorkomen van (her)traumatisering
  • Hoe maak je het ‘Verhaal in Woord en Beeld’ met de ouders?
  • Hoe bespreek je het ‘Verhaal in Woord en Beeld’ met kinderen?
  • Oefenen met het maken en bespreken van het ‘Verhaal in Woord en Beeld’
  • Immidiate story (het onmiddelijke verhaal); ingrijpende gebeurtenissen, zoals een huisverbod of een uithuisplaatsing, direct uitleggen aan kinderen

Datum: 24 september 2021
Kosten: € 295
Accreditatie:
SKJ 12 punten,  NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie 6 punten, behandeling 1,5 punt, overige taken 1,5 punt, herregistratie 6 punten
Doelgroep:
Hulpverleners (HBO / WO) met behandelervaring.
Trainer: Margreet Timmer

Samenwerking; Het LOCK verzorgd deze training samen met TIMM Consultancy

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Trauma

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: