Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Vluchtelingenkinderen ondersteunen

De recente grote toestroom van vluchtelingen in Nederland maakt dat ook veel meer aandacht gevraagd wordt voor adequate zorg en onderwijs voor vluchtelingenkinderen. Leerkrachten en scholen maar ook (vrijwilligers) organisaties en instellingen hebben capaciteiten om zorg en ondersteuning voor deze groep vorm te geven. Maar het roept bij veel professionals ook vragen op. “In hoeverre zijn de kinderen blootgesteld aan ingrijpende of traumatische ervaringen? Wat voor signalen van zorg kunnen we zien? In hoeverre kan je met hen ingaan op en praten over hun ervaringen? Hoe kunnen we deze kinderen het best begeleiden en ondersteunen in (en buiten) de klas?”

Workshop
Om betrokkenen te helpen bij het beantwoorden van deze vragen en deskundigheid te delen is een interactieve workshop ontwikkeld. De workshop ondersteunt leerkrachten en begeleiders en heeft een coachend karakter. Aan het eind van de workshop hebben de deelnemers achtergrond kennis over vluchtelingenkinderen. De workshop biedt inzicht in de (mogelijke) zorgsignalen en reacties op trauma (met aandacht voor de verschillende ontwikkelingsfasen). Praktische handvatten voor ondersteuning van vluchtelingenkinderen en de toepassing daarvan in het dagelijks werk vormt de rode draad van de workshops.

Opleidingsaanbod op maat
Bent u opzoek naar opmaat face-to-face scholingsaanbod over dit thema dan adviseren we u graag geheel vrijblijvend over de mogelijkheden. Het scholingsaanbod beperkt zich niet tot face-to-face training. In overleg wordt blended learning aangeboden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de e-learing ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen van Augeo. In deze gratis module wordt een theoretisch kader geboden over chronische stress en veerkracht. Bovendien kunt u meer leren over de thema’s: Veiligheid vergroten, Relaties stimuleren, Emoties hanteren, Gedrag reguleren, Ouders betrekken en Zorgen voor kinderen en jezelf. Met (onderdelen van) deze e-learing kunnen we een voor uw organisatie relevant opleidingsaanbod samenstellen waarbij e-learing en face-to-face training worden gecombineerd. In deze blended learing zorgen de (trauma)behandelaren en docenten van het LOCK voor verdieping en ondersteuning bij de vertaalslag naar uw werkpraktijk. Het aanbod kan naar wens aangevuld worden met intervisie of supervisie bijeenkomsten.

Open-inschrijving
Leony Coppens verzorgd vanaf mei 2016 voor het LOCK de tweedaagse cursus ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’. Deze cursus voor leerkrachten is gebaseerd op het boek ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een praktisch handboek voor het basisonderwijs.’

Mocht u interesse hebben in de workshop, de openinschrijving voor de tweedaagse cursus, de blended learing of het ondersteuningsaanbod op maat dan kunt u mailen naar info@hetlock.nl of vul onderstaand aanmeldformulier in.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Trauma

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: