Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Vlaggensysteem

Het vlaggensysteem is een methode voor professionals die werken met ouders, kinderen en jongeren. In deze training leert u seksueel gedrag te beoordelen en te duiden. Het gedrag wordt langs een meetlat van 6 criteria gelegd om te kunnen bepalen of er sprake is van gezond seksueel gedrag (groene vlag), licht seksueel grensoverschrijdend gedrag (gele vlag), ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag (rode vlag) of zeer ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag (zwarte vlag).

Een jongetje van 6 jaar heeft in de wc op school het onderbroekje van een meisje naar beneden getrokken terwijl het meisje dit niet wilde. De ouders van het meisje zeggen dat hun dochtertje is aangerand en dat het jongetje van school af moet.
Een meisje van 13 jaar houdt ervan om zich uitdagend te kleden en heeft een vriendje van 17 jaar.
Een jongen van 15 jaar is uit de kast gekomen en spreekt af in een park dat bekend staat als ontmoetingsplek voor homo’s.

Professionals kunnen te maken krijgen met bovenstaand gedrag of de ouders van deze kinderen vragen hen om advies. Hoe is dit gedrag te duiden en wat is de beste interventie? Seksueel gedrag van kinderen en zeker als het grensoverschrijdend is roept vaak emoties op bij volwassenen. Hierdoor bestaat de kans dat professionals overreageren of juist te veel ruimte geven. Wat is de beste reactie op seksueel gedrag van kinderen en jongeren en hoe leren ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is?

Een belangrijk doel van het vlaggensysteem is dat communicatie gestimuleerd wordt: op een goede manier met ouders, kinderen en collega’s in gesprek over seksueel gedrag van kinderen en jongeren om vervolgens het seksuele grensoverschrijdend gedrag weer op het goede spoor te brengen en te houden.

Programma onderdelen:
– Gezond seksueel gedrag van kinderen en jongeren.
– Omgaan met eigen normen en waarden.
– Grensoverschrijdend seksueel gedrag duiden met behulp van het vlaggensysteem.
– In gesprek met betrokkenen (ouders, kinderen, jongeren, en collega-professionals).
– Een plan uitzetten om seksueel gedrag van een kind weer op het goede spoor te krijgen.

Datum: najaar 2019
Kosten: €295 per deelnemer
Locatie: Santpoort-Noord
Accreditatie: SKJ is aangevraagd

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Seksualiteit en seksueelmisbruik

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod:

Michelle Steenbeek

Michelle Steenbeek heeft ruim 25 jaar gewerkt in de jeugdhulpverlening, Jeugd-GGZ en gehandicaptenzorg. Ze is systemisch en contextueel opgeleid en gediplomeerd trainer. Met veel plezier geeft ze haar kennis en kunde op het terrein van de Meldcode, gespreksvaardigheden en multidisciplinaire samenwerking door. Centraal in haar trainingen staat het verbinden van theorie en praktijk, vanuit meerdere invalshoeken situaties bekijken, experimenteren met ander gedrag en hierop reflecteren. Ook is ze gericht op het versterken van vaardigheden zodat de deelnemer toegerust is om zijn of haar werk met meer zelfvertrouwen te kunnen doen. Lees meer over Michelle Steenbeek