Inloggen

Words and Pictures

Datum: 8 oktober 2019( =vol), 19 mei 2020, 6 oktober 2020
Locatie: BCN Amsterdam Arena
Kosten: € 295
Accreditatie: SKJ 12 punten

Het verhaal in woord en beeld om het gezinsgesprek over kindermishandeling en huiselijk geweld op gang te brengen

Sommige kinderen hebben te maken met ingrijpende levensgebeurtenissen; ze zijn mishandeld of misbruikt, getuige geweest van huiselijk geweld of één van de ouders wordt ernstig ziek. Er kan sprake zijn (geweest) van een uit-huis-plaatsing, korte of langere tijd wonen in een pleeggezin, een opname of detentie van een ouder of (complexe) echtscheiding. Vaak krijgen kinderen te weinig of geen informatie over deze belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Soms krijgen ze de informatie op een moment of op een manier die maakt dat ze het niet goed in zich op kunnen nemen. Of horen kinderen van verschillende volwassenen, verschillende verhalen. Hierdoor kunnen ze klachten ontwikkelen die voorkomen hadden kunnen worden.

Susie Essex ontwikkelde samen met haar collega’s de interventie ‘Words and Pictures’, het ‘Verhaal in Woord en Beeld’. In deze interventie maken ouders samen met de hulpverlener een aantal tekeningen met tekst. Voor het maken van deze tekeningen staan vier vragen centraal: Wie maken zich zorgen over de kinderen? Waar maken ze zich zorgen over? Wat is er gebeurd? En wat gaan we er aan doen? Als alle betrokken volwassenen het met het verhaal eens zijn, kunnen de behandelaar en de ouders de tekeningen met de kinderen gaan bespreken. Juist ook als ouders van mening verschillen, kan het maken van het ‘Verhaal in Woord en Beeld’ een goede interventie zijn.

Tijdens deze cursus komen de verschillende stappen van het maken van het ‘Verhaal in Woord en Beeld’ aan bod. De docent geeft een theoretisch kader en bespreekt aan de hand van haar eigen werk met gezinnen diverse praktijkervaringen. Deelnemers oefenen met het maken van het ‘Verhaal in Woord en Beeld’ en kunnen na de trainingsdag in de praktijk met de interventie aan de slag.

Programma  onderdelen

  • Het in kaart brengen van signalen van onveiligheid
  • Hoe verwerk je de signalen van onveiligheid in het ‘Verhaal in Woord en Beeld’?
  • Hoe maak je het ‘Verhaal in Woord en Beeld’ met de ouders?
  • Hoe bespreek je het ‘Verhaal in Woord en Beeld’ met ouders en kinderen?
  • Oefenen met het maken en bespreken van het ‘Verhaal in Woord en Beeld’.

Literatuur

  • Essex, S., Fox, A., Hiles, M. Luger, C., ‘Words and Pictures’ verhaallijn: Onmisbaar in de jeugdzorg
  • Parker, S. (2014). The Immediate story.
  • Turnell, A., Essex, S. (2010).
  • Naar één gezamenlijk verhaal ín woord en beeld’. In: Als er ‘niets aan de hand is; een oplossingsgerichte methode bij ontkenning van kindermishandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Doelgroep
Hulpverleners (HBO / WO) met behandelervaring.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Veiligheidsplanning

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: