Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties, Triage, Veiligheidsplanning, Risicotaxatie, Hulpverlening en Herstel

Deze vierdaagse opleiding is op maat gemaakt voor een Veilig Thuis organisatie en kan ook binnen andere VT’s worden aangeboden (de opleiding is modulair van opzet, er is ruimte om afhankelijk van de leervragen van de organisatie accenten te verleggen).

De cursus gebruikt het ‘Handelingsprotocol Veilig Thuis’ als methodische onderlegger en biedt verdieping over de kernthema’s; Triage, Veiligheidsplanning, Risicotaxatie, Hulpverlening en Herstel. Voor deze kernthema’s worden bewezen effectieve methoden en (wetenschappelijk) onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt toegelicht en vertaalt naar de werkpraktijk. Daarbij biedt de opleiding theoretische achtergrondkennis over de verschillende vormen van kindermishandeling (lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik, emotionele of geestelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, emotionele of geestelijke verwaarlozing) en geweld in afhankelijkheidsrelaties (partnergeweld, ouderenmishandeling, vechtscheiding, seksueel geweld, oudermishandeling (kind – ouder) en eergerelateerd geweld).

De theoretische achtergrond informatie over prevalentie, vormen, signalen en dynamiek, wordt in korte colleges verspreid over de verschillende dagen aangereikt. De diverse vormen van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties en komen eveneens terug in de casuïstiek. Deelnemers krijgen voorbereidings- en reflectie opdrachten en oefenen het gebruik van instrumenten in de training (ze leren o.a. gebruik maken van het Triage instrument, leren een veiligheidskaart invullen en een veiligheidsplan maken (a.h.v veiligheidsgerichtwerken / SofS), leren risicotaxatie maken, leren een hulpverleningsplan opstellen en psycho-educatie geven over traumatische gebeurtenissen).

De cursus is interactief en gericht op het optimaliseren van samenwerking zowel intercollegiaal (binnen de organisatie) als intersectoraal (op grond van de visie en werkwijze MDA++). De deelnemers aan deze intensieve cursus versterken hun handelingsrepertoire en oefenen met gespreksvoering. Hierbij is speciaal aandacht voor het werken vanuit een veranderingsgerichte houding met behulp van motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte technieken. De cursisten leren cognitief gedragstherapeutische technieken toepassen in gesprekken met cliënten en worden door de hele cursus ondersteund in het werken volgens de principes van de systeemgerichte benadering. In de vierde dag wordt extra aandacht besteed aan gespreksvoering met kinderen.

De deelnemers werken de hele training samen met de verschillende docenten aan uiteenlopende casuïstiek. Omdat cursisten ook eigen casuïstiek inbrengen en gezamenlijk verwerkings- en reflectie opdrachten maken wordt op unieke wijze vormgegeven aan samenwerkend leren en intercollegiale toetsing. Dit draagt bij aan de transfer van het geleerde naar de praktijk, versterkt het professionele multidisciplinaire werkklimaat en het handelen van medewerkers van Veilig Thuis.

In de trainingsdagen wordt geoefend met het toepassen van de kennis, het (door) ontwikkelen van een visie op geweld in afhankelijkheidsrelaties en intervisie over de bruikbaarheid daarvan voor beslissingen en interventies. De docenten dragen zorg voor een afwisselend programma waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende werkvormen; powerpoint presentatie, videomateriaal, (eigen) casuïstiek, afwisselende (verwerkings)opdrachten en het oefenen van vaardigheden en technieken in rollenspel.

Doelgroep
Medewerkers Veilig Thuis; (GZ)psychologen (WO) / Orthopedagoog (generalist) & vertrouwensartsen (WO) alsmede bij Veilig thuis werkzame onderzoekers en intakers (HBO).

Kernthema’s programma
Dag 1    Meldingen over geweld & professioneel handelen
Dag 2   Een 1e Veiligheidsplan maken met de betrokkenen en het gesprek met de cliënt
Dag 3   Risicotaxatie voor de aanpak van de oorzaken van de onveiligheid en gespreksvaardigheden bij het gezamenlijk opstellen van een hulpverleningsplan
Dag 4   Hulpverlening en herstel na geweld, Naar een herstelplan voor de veilige ontwikkeling van de kinderen en herstel voor betrokken gezinsleden

De volgende vormen van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties komen aanbod; Kindermishandeling; Lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik, emotionele of geestelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, emotionele of geestelijke verwaarlozing, partner geweld, vechtscheiding, seksueelgeweld, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling, oudermishandeling (kind – ouder).

Docenten
M. (Margreet) Timmer
Drs. J. (Judith) Yntema
Drs. J.W. (Annemariek) Sepers

Accreditatie:
SKJ 62.40 punten voor het totaal. NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) herregistratie 26, opleiding – behandeling  6,5 , opleiding – diagnostiek 5, opleiding – overig taken 1,5 punten.  VVAK 13 uur.

Meer informatie over deze incompany opleiding of vergelijkbaar opmaat scholingsaanbod kunt u contact opnemen met info@hetlock.nl
Het maatwerk scholingsaanbod voor Veilig Thuis organisaties kan ook gecombineerd worden met een of meerdere e-modules.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Veiligheidsplanning

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod:

Judith Yntema

Drs. Judith Yntema is GZ-pscholoog en sinds 12 jaar werkzaam als behandelaar binnen de ambulante forensische psychiatrie bij de Forensische Zorgspecialisten, bij polikliniek de Waag Lees meer over Judith Yntema