Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Veiligheidsplanning en risicotaxatie in de praktijk; gefaseerd en voortdurend in gesprek over de veiligheid van kinderen

Het maken van veiligheidsplannen voor de directe veiligheid, het inschatten van het risico op recidive van Kindermishandeling, en het zorgen voor stabiele veiligheid middels het organiseren van risico gestuurde hulp blijft een moeilijk proces. Hierdoor kan het voorkomen dat ondanks hulpverlening, het geweld en de dreiging doorgaan.

Het versterken van de deskundigheid op dit terrein staat dan ook centraal bij de training; het maken van een taxatie van de directe en indirecte veiligheidsrisico’s voor kinderen, uitvoeren van veiligheidsplanning en het maken van een opzet voor risico gestuurde hulpverlening.

Deelnemers zijn na het volgen van de training nog beter in staat om gefaseerd en in voortdurend gesprek met de klanten, collega’s en professionals uit andere organisaties, veiligheidsplannen op te stellen, risicotaxaties ten aanzien van kindermishandeling te maken en werkpunten aan te geven voor risico gestuurde zorg.

De deelnemers versterken hun handelingsrepertoire en oefenen met gespreksvoering. Hierbij is aandacht voor het werken vanuit een veranderings-gerichte houding met behulp van motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte technieken.

Voor verdieping over gespreksvoering en visualisering van risico’s en veiligheid worden; ‘de Risico ballon’, ‘Het Veilige Huis’, ‘Words and Pictures’ en ‘Het huis van de Toekomst’ toegelicht. Mede hierdoor wordt risicotaxatie, veiligheidsplanning en risico- gestuurde zorg in nog grotere mate een integraal onderdeel van de hulpverlening en behandeling van de deelnemers, waardoor het realiseren van een MDA++ aanpak gefaciliteerd wordt.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze enige basiskennis hebben van veiligheidsplanning zoals gebruikt bij Signs of Safety, Samenwerken aan Veiligheid, SAVE, Verve, o.i.d.

De eerste twee dagen worden gezamenlijk gevolgd. De terugkomdag bijeenkomst van één dagdeel zal op 3 verschillende data en op 3 verschillende locaties ingepland worden. Dit zal met de deelnemers kortgesloten worden.

Data
In overleg worden data vastgelegd.

Kosten en locatie
Op aanvraag wordt een offerte opgesteld.

Accreditatie
 V&VN16 punten, SKJ 30 punten, NVRG 10 punten
NVO-NIP K&J/OG herregistratie 16, K&J/OG opleiding – behandeling 3,5 K&J/OG opleiding – diagnostiek 3,5 K&J/OG opleiding – overige taken 1

Doelgroep
Professionals (HBO en universitair geschoold) die werkzaam zijn in de (jeugd)GGZ en (jeugd)hulpverlening en werken met hoog risico gezinnen. Bijvoorbeeld (GZ-)psychologen, (ortho)pedagogen, maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Programma onderdelen

  • Risicofactoren voor Kindermishandeling; kennen, herkennen en bespreken met achtergrondkennis en werkwijze Care-nl.
  • Het belang van onderscheid  tussen acute risico’s voor de fysieke veiligheid van kinderen (directe onveiligheid) en risicofactoren die de stabiele veiligheid van kinderen ondermijnen (structurele onveiligheid) en gewenste handelingsvolgorde.
  • Werken aan directe veiligheid door veiligheidsplanning, vormgeven aan veiligheidsplannen met input van ouders, kinderen, (professionele) netwerk, criteria om  veiligheidsplannen aan te toetsen
  • Werken aan stabiele veiligheid door risicogestuurde zorg, (verder) inventariseren van werkpunten en motiverende gesprekstechnieken.

Gastdocent

Afbeeldingsresultaten voor eric sulkers

Eric Sulkers  (kinderarts) werd opgeleid in veiligheidsplanning door Andrew Turnell, Sonja Parker, Susie Essex, Rob Sawyer, Adriana Uken en anderen. Hij was projectleider van Signs of Safety en Familie Netwerk Beraden in Zeeland, waar deze benadering reeds verschillende jaren wordt toegepast in de jeugdhulpverlening. Daarnaast was hij als vertrouwensarts verbonden aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Eric beschikt over een ruime ervaring als trainer, begeleider en supervisor van implementaties in zowel Nederland, België als de Verenigde Staten. Eric is docent Oplossingsgericht Werken aan het Solutions-Centre in Driebergen en aan het Korzybski Instituut in Brugge.

Literatuur & praktijktoets

De trainingsdagen worden door de deelnemers voorbereid aan de hand van de opgegeven literatuur. De training wordt afgesloten met een praktijktoets.

  • Baartman, H (2008). Compassie en controle
  • Care-nl codeerblad
  • De Ruiter, C., Jong, E.M. de, (2005). CARE-NL Richtlijn voor gestructureerde beoordeling van het risico van kindermishandeling
  • Timmer, M. (maart 2015) Contact met ouders wanneer de veiligheid van de kinderen in het geding is, Ouderschapskennis
  • Vogtländer, L. en Arum, S. van (mei 2016). Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg. Een duurzame visie op ketenzorg bij kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik en de centrale rol hierbij van het triage-instrument Veilg Thuis. Klik hier

 

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Veiligheidsplanning

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: