Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Veiligheidsplanning bij huiselijk geweld en seksueel misbruik

Veiligheidsgericht werken in het kader van een geïntegreerde pleger-slachtofferbehandeling.

Een aantal jaren geleden werden plegers en slachtoffers van huiselijk geweld apart gezien en behandeld.  Nu gezinnen steeds vaker ambulant behandeld worden en er steeds minder wordt overgegaan tot een (blijvende) uithuisplaatsing, is het van groot belang dat de veiligheid in de omgeving van het kind kan worden hersteld. Een veilige omgeving heeft een positief effect op de ontwikkeling van het kind en op de ouder-kind relatie. Taxatie van het geweld en diagnostiek van het gezin vormen een belangrijke basis in de weg naar een goede veiligheidsplanning. Veiligheidsplanning gaat vooraf en loopt ook parallel aan partner-relatie therapie en/of individuele therapie van de ouder en/of het kind.

In deze tweedaagse opleiding zal kennis gemaakt worden met de taxatie van geweld en diagnostiek van het gezin. Er wordt uitgebreid geoefend met veiligheidsplanning aan de hand van eigen casuïstiek. Na het volgen van de cursus zijn de deelnemers in staat zelf een veiligheidsplan met gezinnen op te stellen en hebben zij meer kennis op het gebied van het taxeren van het geweld en het zoeken naar passende (vervolg)interventies. De opgedane kennis zal op een adequate en flexibele wijze ingezet kunnen worden op de eigen werkplek.

Inhoud:
Inzicht krijgen in geweldstypologie;
Het effect van geweld op de ontwikkeling van het kind;
Oplossingsgericht werken als basis voor het werken aan veiligheid;
Motiverende gesprekstechnieken hanteren bij het werken met weerstand en ontkenning;
Oefenen met cognitieve gedragstherapeutische technieken;
Hanteren en toepassen van een time-out;
Werken met de veiligheidskaart;
Betrekken van het hele gezin (en netwerk)bij veiligheidsplanning;
Risicotaxatie en diagnostiek van het gezin.

Doelgroep:
Professionals (HBO en universitair geschoold) die werkzaam zijn in de (jeugd)GGZ en (jeugd)hulpverlening en werken met hoog risico gezinnen. Bijvoorbeeld (GZ-)psychologen, (ortho)pedagogen, maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Kosten: € 500,-  per persoon

Accreditatie: Registerplein (voorheen BAMW) 5,75 punten, NVO/NIP is aangevraagd:

Data en locatie:
Incompany

Werkwijze en toetsing:
De lessen worden door de deelnemers voorbereid aan de hand van de opgegeven literatuur. Tijdens de lessen wordt er geoefend middels rollenspel, kennisoverdracht en video-demonstaties. De cursus wordt afgesloten met een praktijktoets.

Literatuur:
De literatuur zal ruim voor de aanvang van de cursus aan de deelnemers worden toegezonden.

 

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Huiselijk geweld

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: