Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Veiligheidsplanning bij huiselijk geweld en seksueel misbruik

Veiligheidsgericht werken in het kader van een geïntegreerde pleger-slachtofferbehandeling.

Een aantal jaren geleden werden plegers en slachtoffers van huiselijk geweld apart gezien en behandeld.  Nu gezinnen steeds vaker ambulant behandeld worden en er steeds minder wordt overgegaan tot een (blijvende) uithuisplaatsing, is het van groot belang dat de veiligheid in de omgeving van het kind kan worden hersteld. Een veilige omgeving heeft een positief effect op de ontwikkeling van het kind en op de ouder-kind relatie. Taxatie van het geweld en diagnostiek van het gezin vormen een belangrijke basis in de weg naar een goede veiligheidsplanning. Veiligheidsplanning gaat vooraf en loopt ook parallel aan partner-relatie therapie en/of individuele therapie van de ouder en/of het kind.

In deze tweedaagse opleiding wordt uitgebreid geoefend met veiligheidsplanning. Na het volgen van deze tweedaagse zijn de deelnemers in staat zelf een veiligheidsplan met gezinnen op te stellen en hebben zij meer kennis op het gebied van het taxeren van het geweld en het zoeken naar passende (vervolg)interventies. De opgedane kennis zal op een adequate en flexibele wijze ingezet kunnen worden op de eigen werkplek. De opleiding heeft een interactief karakter, middels rollenspellen, video-demonstaties en eigen casuïstiek wordt de lesstof vertaalt naar de praktijk.

Data
Incompany, data worden in overleg vastgesteld

Kosten
€ 495,-  inclusief de Nederlandse vertaling van het boek van S. Parker ‘The family and Safety-Centred Assessment and planning framework’

Doelgroep
Professionals (HBO en universitair geschoold) die werkzaam zijn in de (jeugd)GGZ en (jeugd)hulpverlening en werken met hoog risico gezinnen. Bijvoorbeeld (GZ-)psychologen, (ortho)pedagogen, maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Accreditatie
Registerplein (voorheen BAMW) 5,75 punten, NVO/NIP K&J/OG herregistratie 12, behandeling 9, diagnostiek 3, extra literatuurstudie 8 punten

Programma onderdelen

 • Het effect van geweld op de ontwikkeling van het kind;
 • Traumatisering, geweldstypologie en risicotaxatie
 • Oplossingsgericht werken als basis voor het werken aan veiligheid;
 • Motiverende gesprekstechnieken hanteren bij het werken met weerstand en ontkenning;
 • Oefenen met cognitief-gedragstherapeutische technieken;
 • Toepassen van een ‘time-out’
 • Leren werken met de veiligheidskaart;
 • Betrekken van het gezin, de kinderen en het netwerk, bij veiligheidsplanning;
 • Risicotaxatie en diagnostiek van het gezin

Literatuur & toetsing
De lessen worden door de deelnemers voorbereid aan de hand van de opgegeven literatuur. De cursus wordt afgesloten met een praktijktoets.

 • De Waal, J. (2002) In den beginne was er hechting… Tijdschrift voor psychotherapie 2022, nr. 6, pagina 483-500
 • Dekovic, M. en Prinzie, P. (2008). Hoofdstuk 6: Gezin en afwijkende ontwikkeling. Handboek Klinische ontwikkelingspsychologie
 • Scheinkman, M., Dekoven Fishbane, M. (2004). De kwetsbaarheidscyclus: werken met impasses in parentherapie. In: Gezinstherapie wereldwijd, jaargang 18 (2007), nr. 3, 241-271.
 • Bannink, F. (2006), Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering. Hoofdstuk 2: Oplossingsgerichte vragen.
 • Turnell, A., Edwards, S. (2009), Veilig opgroeien. Hoofdstuk 5: De situatie beoordelen vanuit de veiligheid van het kind.
 • Johnson, S. (2013). Houdt me vast. Hoofdstuk 1: Liefde – Een revolutionaire nieuwe blik.
 • Parker, S. (2012), The family and Safety-Centred Assessment and planning framework (Nederlandse vertaling).

Deze cursus en opmaat verdiepingstrainingen over veiligheidsplanning worden ook in-company aangeboden.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Veiligheidsplanning

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod:

Judith Yntema

Drs. Judith Yntema is GZ-pscholoog en sinds 12 jaar werkzaam als behandelaar binnen de ambulante forensische psychiatrie bij de Forensische Zorgspecialisten, bij polikliniek de Waag Lees meer over Judith Yntema