Inloggen
Opleidingsaanbod Het LOCK

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Update training Taxatiegesprekken

Heb jij de 3-daagse training Taxatiegesprekken bij vermoedens van kindermishandeling en seksueel misbruik gevolgd? Dan wil je natuurlijk wel je kennis en vaardigheden op peil houden! En hoe fijn is het om feedback te krijgen op je gesprekken. Speciaal daarvoor deze bijeenkomst; update Taxatiegesprekken.

Jaarlijks kun je deze update volgen waarin Aafke Scharloo jou bij praat over de laatste stand van zaken, nieuwe onderzoeken, de samenwerkingsafspraken en kun je inbrengen waar jij tegen aanloopt.

Het regelmatig volgen van een update Taxatiegesprekken is noodzakelijk om een drietal redenen;
  • Het taxatiegesprekken gespreksmodel is een gespreksmodel dat voortdurend in beweging is als gevolg van wetenschappelijk onderzoek. Iedere twee jaar vinden bijstellingen plaats naar aanleiding van nieuwe inzichten met betrekking tot de effectiviteit van vragen en het model op zich, het gebruik van communicatieondersteuners etc.
  • Daarnaast is het belangrijk om jezelf als instrument te onderhouden door weer intensief bezig te zijn met de manier waarop jijzelf de gesprekken voert en de sterke en zwakke kanten daarvan.
  • Het veld waarin de taxatiegesprekken plaatsvinden is volop in beweging als gevolg van de Verbeterde Meldcode, het ontstaan van Veilig Thuis, de veranderende plaats die feitenonderzoek in de hulpverlening in gaat nemen en de samenwerkingsconvenanten die gesloten worden/zijn tussen het OM, de politie, VGN, Jeugdzorg, de gemeenten en dergelijke.

We raden je dan ook aan om deze dag eens per jaar of 2-jaar te volgen!

Op de opfrisdag brengen de taxateurs een filmpje en een verslag mee. Doel hiervan is ervaringen uit te wisselen, de gesprekstechniek aan te scherpen en de kwaliteit van de verslaglegging te toetsen aan elkaar en aan de richtlijnen. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen en inbreng van casuïstiek.

Voorafgaand aan deze training update Taxatiegesprekken dient er dus voorbereidend werk uitgevoerd te worden door de deelnemers. Nader afstemming hierover tussen de trainer en contactpersoon is gewenst.

Data:6 december 2021 en 24 november 2022 van 9.30 tot 17.00 uur
Kosten:
€ 345 per deelnemer
Locatie:
Utrecht of Amsterdam
Trainer:
Aafke Scharloo
Accreditatie: wordt aangevraagd bij NIP/NVO
Doelgroep: Wetenschappelijk opgeleide gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Seksualiteit en seksueel misbruik

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: