Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Chronische traumatisering bij kinderen

Uitgangspunten voor diagnostiek en behandeling

Jaarlijks worden in Nederland naar schatting 118.000 kinderen mishandeld. Dat is ruim drie procent van alle kinderen. Als de kindermishandeling stopt, lijden kinderen vaak nog lange tijd (soms zelfs levenslang) onder de gevolgen. Wat moet je als professional weten over de gevolgen van chronische traumatisering en wat zijn de uitgangspunten voor diagnostiek en behandeling van deze kwetsbare groep kinderen en jongeren.

Kinderen die opgroeien in gezinnen waarin sprake is van kindermishandeling hebben te maken met chronische stress. De gevolgen hiervan zijn over het algemeen ernstig en vergaand door de negatieve invloed op de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen. Een kind dat opgroeit bij ouders die het kind als onveilig, onvoorspelbaar en onvoldoende afgestemd ervaart, ontwikkelt een heel andere hersenstructuur dan een kind dat opgroeit bij ouders die voorspelbaar, veilig en responsief zijn.

Vroegkinderlijke chronische traumatisering kan zorgen voor problemen op het gebied van gehechtheid, biologische processen, emotieregulatie, dissociatie, controle op eigen gedrag, cognitie en zelfbeeld. Uiteindelijk kan dit leiden tot tal van psychiatrische stoornissen en andere gezondheidsproblemen. Het is daarom belangrijk dat professionals de uitganspunten voor diagnostiek en behandeling bij chronische traumatisering kennen en weten hoe zij kinderen en direct betrokkenen kunnen ondersteunen.

(Pleeg-)ouders, leerkrachten en andere volwassenen die een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven van een getraumatiseerd kind spelen een essentiële rol bij het vergroten van de veerkracht. Wanneer deze volwassenen meer kennis hebben over de gevolgen van trauma kunnen zij traumasensitief op het gedrag van een kind reageren. Hierdoor kan een getraumatiseerd kind zich veilig gaan voelen en vertrouwen in anderen en zichzelf ontwikkelen. In deze cursus leert u ook hoe u psycho-educatie aan deze volwassenen vormgeven.

De opleiding is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van chronisch trauma. Deze inzichten zijn op een concrete manier verwerkt in o.a. dia’s, illustratief filmmateriaal en oefeningen. Deelnemers krijgen praktische handvatten voor de vertaalslag naar hun werkpraktijk.

Data
Incompany opleiding, data worden in overleg vastgelegd.

Doelgroep
Professionals (HBO en universitair geschoold) orthopedagogen, (GZ- en klinisch) psychologen, kinderpsychiaters en gedragstherapeuten die in hun werk (jeugdzorg, GGZ, onderwijs) te maken hebben met kinderen met problemen die mogelijk te maken hebben met de gevolgen van chronische traumatisering.

Accreditatie
wordt aangevraagd bij de vereniging EMDR Nederland en NIP/NVO

Programma onderdelen

 • Onderscheid tussen verschillende soorten trauma.
 • Kindermishandeling als belangrijke oorzaak van chronische traumatisering.
 • Effecten van chronische traumatisering in de vroege kinderjaren op de hersenontwikkeling en daarmee op het gedrag van kinderen (met  specifieke aandacht voor problemen op het gebied van zelfregulatie).
 • De samenhang tussen chronisch trauma, onveilige gehechtheid en dissociatie.
 • Begrijpen van het gedrag van getraumatiseerde kinderen.
 • Effecten van chronische traumatisering op de lange termijn.
 • De rol van veerkracht en het belang van het versterken hiervan.
 • Het waarom en hoe van psycho-educatie
 • Uitgangspunten voor diagnostiek en behandeling.

Na afloop van deze cursus:

 • Kunt u door een ‘traumabril’ naar het gedrag van kinderen kijken
 • Weet u waar traumasensitieve hulpverlening aan moet voldoen.

 

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Trauma

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: