Inloggen
Opleidingsaanbod Het LOCK

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Traumasensitief werken

Herken jij de effecten van trauma?

De laatste jaren is er steeds meer aandacht traumasensitief werken. Maar wat houdt dat nu precies in? Veel cliënten die met hulpverleners te maken krijgen zijn getraumatiseerd door bijvoorbeeld mishandeling, verwaarlozing, getuige zijn van geweld, plotseling verlies of vluchten uit het eigen land. Trauma wordt echter regelmatig nog niet als zodanig herkend, waardoor veel kinderen en volwassenen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Wat is trauma?

Want wat is trauma eigenlijk en wat zijn de effecten van (vroegkinderlijke) traumatisering? Hoe herken je het in de praktijk? Wat is de invloed op de ontwikkeling van het brein? En hoe beïnvloedt traumatisering de gesprekken tussen cliënten en hulpverleners? Om trauma te leren herkennen is het van belang meer over de werking van trauma te weten.

Gedrag van kinderen wordt regelmatig gelabeld als bijvoorbeeld ‘druk’ en ‘opstandig’ gedrag, trauma blijkt vaak de achterliggende oorzaak te zijn. Of we herkennen tijdens gesprekken met ouders het trauma niet en ervaren ouders daardoor als agressief en opstandig, niet open voor hulpverlening.

Gesprekken met kinderen

Ook wanneer het trauma wel bekend is bij professionals kan het zo zijn dat gesprekken met kinderen niet gevoerd worden. Je wilt een kind dat al zoveel heeft meegemaakt immers niet onnodig belasten. Je wilt het niet opnieuw in onveiligheid brengen. De angst om fouten te maken is vaak groot, waardoor gesprekken soms uit de weg gegaan worden.

Maar voor iedereen is het belangrijk gezien en gehoord te worden, juist ook wanneer trauma een rol speelt. Erkennen van het trauma is van groot belang bij het vormgeven van verdere hulpverlening en voorkomt symptoombestrijding. Cliënten betrekken bij dat proces van hulpverlening is essentieel. En dat is echt traumasensitef werken!

Praktische informatie

Datum: 11 oktober 2021 of 15 februari 2022
Trainer: Nanda de Bruin
Accreditatie; SKJ 10.50 punten
Kosten: € 275
Locatie: 11 okotber online en 15 februari BCN CS Utrecht
Doelgroep;
Professionals (HBO en WO) orthopedagogen, (GZ- en klinisch) psychologen, kinderpsychiaters en gedragstherapeuten die in hun werk (jeugdzorg, Veilig Thuis, GGZ, onderwijs) te maken hebben met kinderen met problemen als gevolg van chronische traumatisering.

Programma onderdelen
  • Onderscheid tussen verschillende soorten trauma.
  • Kindermishandeling als belangrijke oorzaak van chronische traumatisering.
  • Effecten van chronische traumatisering in de vroege kinderjaren op de hersenontwikkeling en daarmee op het gedrag van kinderen
  • (met  specifieke aandacht voor problemen op het gebied van zelfregulatie).
  • De samenhang tussen chronisch trauma, onveilige gehechtheid en dissociatie.
  • Begrijpen van het gedrag van getraumatiseerde kinderen.
  • Effecten van chronische traumatisering op de lange termijn.
  • De rol van veerkracht en het belang van het versterken hiervan.
  • Het waarom en hoe van psycho-educatie.
  • Uitgangspunten voor diagnostiek en behandeling.
stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Trauma

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: