Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Traumasensitief hulpverlenen

Kinderen die opgroeien in gezinnen waarin sprake is van kindermishandeling hebben te maken met chronische stress. De gevolgen hiervan zijn over het algemeen ernstig en vergaand door de negatieve invloed op de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen. Een kind dat opgroeit bij ouders die het kind als onveilig, onvoorspelbaar en onvoldoende afgestemd ervaart, ontwikkelt een heel andere hersenstructuur dan een kind dat opgroeit bij ouders die voorspelbaar, veilig en responsief zijn.

Vroegkinderlijke chronische traumatisering kan zorgen voor problemen op het gebied van gehechtheid, biologische processen, emotieregulatie, dissociatie, controle op eigen gedrag, cognitie en zelfbeeld. Uiteindelijk kan dit leiden tot tal van psychiatrische stoornissen en andere gezondheidsproblemen. Het is daarom belangrijk dat professionals de uitganspunten voor diagnostiek, begeleiding, behandeling en gespreksvoering bij chronische traumatisering kennen en weten hoe zij kinderen en direct betrokkenen kunnen ondersteunen.

(Pleeg-)ouders, leerkrachten en andere volwassenen die een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven van een getraumatiseerd kind spelen een essentiële rol bij het vergroten van de veerkracht. Wanneer deze volwassenen meer kennis hebben over de gevolgen van trauma kunnen zij traumasensitief op het gedrag van een kind reageren. Hierdoor kan een getraumatiseerd kind zich veilig gaan voelen en vertrouwen in anderen en zichzelf ontwikkelen. In deze cursus leert u ook hoe u psycho-educatie aan deze volwassenen vormgeven.
De opleiding is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van chronisch trauma. Deelnemers krijgen praktische handvatten voor de vertaalslag naar hun werkpraktijk.

Incompany
Kosten en data: in overleg

Doelgroep
Professionals (HBO en WO) orthopedagogen, (GZ- en klinisch) psychologen, kinderpsychiaters en gedragstherapeuten die in hun werk (jeugdzorg, Veilig Thuis, GGZ, onderwijs) te maken hebben met kinderen met problemen als gevolg van chronische traumatisering.

Accreditatie
Deze opleiding is geaccrediteerd door SKJ met 16,00 punten.

Programma onderdelen

  • Onderscheid tussen verschillende soorten trauma.
  • Kindermishandeling als belangrijke oorzaak van chronische traumatisering.
  • Effecten van chronische traumatisering in de vroege kinderjaren op de hersenontwikkeling en daarmee op het gedrag van kinderen
  • (met  specifieke aandacht voor problemen op het gebied van zelfregulatie).
  • De samenhang tussen chronisch trauma, onveilige gehechtheid en dissociatie.
  • Begrijpen van het gedrag van getraumatiseerde kinderen.
  • Effecten van chronische traumatisering op de lange termijn.
  • De rol van veerkracht en het belang van het versterken hiervan.
  • Het waarom en hoe van psycho-educatie.
  • Uitgangspunten voor diagnostiek en behandeling.

Na afloop van deze cursus:

Kunt u door een ‘traumabril’ naar het gedrag van kinderen kijken
Weet u waar traumasensitieve hulpverlening aan moet voldoen.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Trauma

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: